Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Селекція і первинне насінництво льону олійного (методичні рекомендації)

 

УДК 633.854.54:631.527.53

Автори: В. О. ЛЯХ, Т. Г. ТОВСТАНОВСЬКА, І. О. ПОЛЯКОВА 

Методичні рекомендації є узагальненим досвідом авторів з селекції льону олійного в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук. У них наведені основні напрями селекції льону олійного, подано схему селекційного процесу та методику проведення дослідів, перелічено основні селекційні ознаки та надано методику їх оцінки. Приділено увагу фонам, на яких проводиться оцінка та добір, представлено види первинної документації з описом її оформлення. Розглянуто шляхи прискорення селекційного процесу. Особливий акцент зроблено на методах створення вихідного матеріалу шляхом міжвидової гібридизації та індукованого мутагенезу. Показано можливості використання менш поширених у селекційній практиці методів пилкової оцінки та добору, електрофорезу запасних білків насіння, біотехнологічних методів. Розглянуто деякі питання насінництва. Приділено увагу використанню маркерних ознак у насінництві.

Видання призначене для наукових співробітників (у т.ч. селекціонерів) установ системи НААН України, викладачів і студентів вищих навчальних закладів біологічного та аграрного напрямів, фахівців агроформувань різних форм власності, які займаються селекцією і насінництвом льону олійного. 

Друкується за рішенням вченої ради ІОК НААН (Протокол № 8 від 08 2023 р.).