Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Рижій, сафлор, кунжут. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні (малопоширені культури)

 

 Рижій, сафлор, кунжут. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні (малопоширені культури) / [І. А. Шевченко, О. І. Поляков, К. В. Ведмедєва, І. Б. Комарова] ; Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України. — Запоріжжія : СТАТУС, 2017. — 40 с.

ISBN 978-617-7353-53-VIII 

Представлено аналіз та стан селекції, насінництва і виробництва рижію, сафлору, кунжуту в Україні. Висвітлено досягнення Інституту олійних культур НААН (ІОК НААН) у селекції рижію, сафлору, кунжуту. Описано напрями та методи селекції, досягнення в селекції малопоширених олійних культур. Приведено технологічні особливості виробництва рижію, сафлору, кунжуту. Надано економічну ефективність та перспективність вирощування культур. Проаналізовано сучасний стан розвитку та перспективи виробництва рижію, сафлору, кунжуту в Україні та світі. Для керівників і фахівців сільськогосподарських підприємств, органів управління АПК, науковців, викладачів, аспірантів та студентів.