Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Лабораторія масових аналізів та приладовимірювальних комплексів

 

 

Очолює лабораторію Левченко Валентина Іванівна.

Тел. для довідок: (061) 223-99-65.

Основні напрями роботи лабораторії

Лабораторія масових аналізів та приладовимірювальних комплексів  займається вимірюванням біохімічних показників насіння та продуктів переробки насіння (олії, шроти, порошок), кормів, зерна (визначення рівня типовості насіння соняшнику методом електрофорезу; олійність; жирнокислотний склад олії насіння олійних культур (вміст ерукової кислоти в олії ріпаку та гірчиці); масова частка глюкозинолатів в ріпаку; вміст алілгірчичної олії в насінні гірчиці; вміст білка; вміст фосфоровмісних речовин; вміст вологи в насінні та олії;  кислотне число олії) для структурних підрозділів Інституту.

Також визначаються агрохімічні показники ґрунтівмасова частка рухомих сполук фосфору; масова частка рухомих сполук калію; масова частка рухомих сполук мінеральних форм азоту; гідролітична кислотність (PH); масова частка гумусу.

Лабораторія відповідає критеріям атестації і атестована Запорізьким науково-виробничим центром стандартизації, метрології та сертифікації (Свідоцтво про визнання технічної компетентності № АВ 60-20 від 15.09.2020 р.).

Лабораторія масових аналізів та приладовимірювальних комплексів пропонує Послуги сільгоспвиробникам.

Лабораторія в повній мірі забезпечена нормативними документами, приладами та вимірювальними пристроями. В лабораторії працюють 5 наукових співробітників та 1 лаборант.

Термостатна кімната

 

На фото: інкубатори низької и високої температур AMBI-HILO CHEMBER для закалювання та пророщування насіннєвого матеріалу при температурах від -20 о С до +40о С; термостат с tmax 250о С: SANYO OMT OVEN для визначення вологості.

Хроматографічна кімната

Хроматографи НР6890 Series, Цвет 500М,  Хром 5 для визначення жирно-кислотного складу олії в насінні олійних культур. 

 

Полум'яний фотометр (Визначення калію та фосфору в ґрунтах та рослинах)

 

Експрес-аналізатор олійності та вологості АМВ 1006 

(для визначення олійності та вологості в насінні олійних культур методом ядерно-магнітного резонансу)

 

Контакти