Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Лабораторія селекції міжлінійних гібридів соняшника

 
Очолює лабораторію кандидат сільськогосподарських наук
Кутищева Наталія Миколаївна

Тел.: (061) 223 99 88
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Історія лабораторії
Селекція соняшнику була розпочата в Інституті олійних культур з лютого 1978 року за керівництвом Ряботи Олександра Миколайовича.

  

Він був одним з перших дослідників з гетерозисної селекції соняшнику в Україні. Його наукові дослідження були присвячені цито-генетичним дослідженням чоловічої стерильності соняшника (Helianthus annuus L.), в 1971 році ним була захищена дисертаційна робота за темою «Цито-гененетические наследования мужской стерильности подсолнечника (Helianthus annuus L.)» і одержана ступінь кандидата біологічних наук. Під його керівництвом були створені і передані до Державного випробування гібриди на основі ЦЧС – Запорізький 1, в 1980 році, в 1982 році – Запорізький 2, в 1985 році – Запорізький 5, опубліковані методичні рекомендації з насінництва гібридів соняшнику, статті з питань створення та оцінки самозапилених ліній соняшнику, кореляції і біохімічних ознак у гібридів соняшнику.
У світ вийшли «Методичні рекомендації по вирощуванню соняшнику на богарі», Рекомендації з індустріальної технології обробітку соняшнику і т. д. Всього опубліковано А. М. Ряботою більше п'ятдесяти наукових робіт. Титанічна наукова і практична робота, яку проводили наукові співробітники на чолі з О. М Ряботою зі створення нових гібридів дала свої плоди, протягом багатьох років забезпечувала і забезпечує сьогодні високі економічні показники. Наполеглива селекційна робота дала вагомі результати: починаючи з 1991 року, практично щорічно передаються до держсортовипробування нові гібриди соняшнику. До Реєстру сортів рослин України внесено ряд гібридів, це Запорізький 9, Зустріч, Запорізький 14, Запорізький 26, Запорізький 28, Сула, Запорізький 32, Байда, Сувенір.

Спадок, що залишився після його життя у вигляді наукових розробок і їх практичного впровадження – самозапилені лінії і гібриди соняшнику – є безцінним внеском Олександра Миколайовича в джерело сільськогосподарської науки, в національний генофонд, зміцнення економіки країни. Світла пам'ять прекрасній людині вченому-селекціонеру завжди збережеться в серцях тих, хто його знав, хто працював разом з ним.
Нова серія гібридів почала розвиватися під керівництвом Литовченка Бориса Кириловича, під його керівництвом відновилася і отримала новий виток розвитку селекційна робота в лабораторії селекції соняшнику.

 

За час наукової діяльності Борис Кирилович опублікував понад сорок наукових статей і рекомендацій. У Реєстрі сортів рослин України з 2011 року зареєстровано ряд високоврожайних, різноспрямованих гібридів соняшнику, що відповідають сучасним вимогам, це гібриди Регіон, Політ 2, Каменяр. Початок, Набір – з 2012 року, з 2013 – Пріоритет, Гайчур (створений спільно з Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН м. Харків). Два гібрида Акорд і Резон створені спільно з Молдово-Російською НВФ «AGROS-SEM», які допущені до вирощування в зонах Степу та Лісостепу України, Молдові, Російській Федерації і республіці Білорусь. З 2014 року три нові гібриди доповнили Реєстр сортів рослин України Купець, Ратник і Хазар (створені спільно з Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, м. Харків).
Після виходу на заслужений відпочинок Б. К. Литовченко ділиться своїм професійним досвідом із співробітниками лабораторії, які продовжують вести роботи по створенню нових самозапилених ліній і гібридів соняшнику. На сьогоднішній день в Державному сортовипробуванні перебуває дев'ять гібридів соняшнику і їх батьківські компоненти. Ведеться подальша наукова і практична робота по створенню високопродуктивного, стійкого до поширених фітопатогенів селекційного матеріалу, для створення гібридів соняшнику з широкою нормою реакції в зонах обробітку.
На сьогоднішній день очолює лабораторію кандидат сільськогосподарських наук Наталія Миколаївна Кутіщева, спільно в співавторстві опубліковано понад 20 статей і тез на актуальні теми сучасної селекції і насінництва соняшнику. Разом зі старшим науковим співробітником Л. І. Шудрею, науковим співробітником С. І. Одинцем, молодшими науковими співробітниками В. О. Середою, спільно з лабораторією імунітету під керівництвом Шугурової Н. О. ведуть роботи за такими основними напрямками:
* створення самозапилених ліній і їх стерильних аналогів, відновників фертильності пилку, стійких до основних патогенів грибного і бактеріального характеру;
* удосконалення методів створення нового вихідного матеріалу, який має високі показники за основними господарсько-цінними ознаками (високий вміст олії в насінні, стійкість до хвороб, висока комбінаційна здатність, а також стабільна потенційна врожайність);
* на базі створених самозапилених ліній створюються прості і трилінійні гібриди з високим вмістом олії в насінні (50-51%), з підвищеним адаптивним потенціалом;
* роботи зі створення гібридів зі зміненим жирнокислотним складом олії;
* синтезуються гібриди з широким спектром пластичності і стабільності для різних зон вирощування;
* створення гібридів кондитерського напряму (крупноплідний);
* створення лінійного матеріалу та гібридів соняшнику на базі альтернативних цитоплазм;
* моніторинг фітосанітарного стану зон вирощування соняшнику в Україні;
* регулярний збір інфікованого матеріалу з різних зон вирощування соняшнику для створення синтетичного інфекційного фону, який охоплює різний расовий склад сучасних патосистем;
* для успішного ведення подальшої селекційної роботи проводитися безперервний пошук джерел стійкості до основних патогенів.
* створення єдиного банку в Україні чистих культур, виділених з інфікованих рослинних залишків рослин соняшнику основними патогенами.
Метою нашої роботи є створення самозапилених ліній з високою комбінаційною здатністю, створення екологічно пластичних і адаптивних гібридів соняшнику для вирощування в різних агроекологічних зонах.
Селекційна робота зі створення високопродуктивних гібридів з підвищеною адаптивною здатністю проводиться при використанні повних схем схрещування. Відбираються гібриди за рядом якісних і кількісних ознак. Проведено спрямований відбір за: високою і стабільною врожайністю; накопичення олії в насінні; формування маси 1000 насінин; формування висоти рослин, при мінливості погодних умов в різні роки вирощування. Паралельно з цими роботами проводиться створення та вивчення самозапилених ліній в тому числі стійких до імідазолінонів (батьківських компонентів), щоб виявити батьківські форми яким притаманні ознаки стійкості, стабільності а також пластичності та успадкування цих якостей в гібридах першого покоління. За результатами оцінки, виділені гібриди, які, мають задані параметри за цінними господарськими ознаками. Вони були передані на Держсортовипробування, яке успішно пройшли і були занесені до Реєстру сортів рослин України. В даний час гібриди широко використовуються у виробництві, а батьківські лінії і сублінії, які створені на їх основі – в селекційних програмах ІОК НААН, ІР ім. В. Я. Юр'єва НААН, СГІ – НЦСС НААН.
 
Характеристика гібридів соняшника
із вегетаційним періодом 96–100 діб
ПОЛІТ 2 Простий міжлінійний гібрид соняшнику, створений методом гібридизації. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2011 р. Тривалість вегетаційного періоду – 95–100 діб. Гібрид вирівняний по висоті, всі фази розвитку проходять одночасно, не обсипається при перестої, не вилягає, посухостійкий. За даними Державної комісії має стійкість до іржі 8 балів, до білої гнилі 9 балів, до сірої 9 балів, до фомозу 7 балів. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, технологічний.
Урожайність гібрида – 2,9–3,3 т/га, максимальна врожайність за роки конкурсного випробування гібрид сформував – 4,12 т/га. Олійність насіння – 49–52 %. Лушпинність 22–23 %. Позитивно реагує на внесення мінеральних добрив. Густота стояння на товарних посівах 50–55 тисяч рослин на гектарі. Рекомендований для вирощування в умовах зон Степу та Лісостепу.
РЕЗОН (REZON) Простий міжлінійний гібрид соняшнику, період вегетації 94–99 діб. Створено в Інституті олійних культур НААН спільно з НПФ «АGROS-SEM» республіка Молдова. Пройшов успішне державне випробування в Україні, Молдові Російської Федерації, Білорусії. З 2013 р. допущений до вирощування в цих державах. Гібрид соняшнику Резон придатний для пізніх, а також пожнивних посівів. формує кошик 20–23 см, стебло міцне, що не вилягає, стійкий до вовчка та несправжньої борошнистої роси. Урожайність гібрида 3,3–3,7 т/га. Зареєстрована максимальна продуктивність гібрида на Гродненській сортодільниці Республіки Білорусь в 2010 р. – 6,1 т/га. Олійність – 50–51 %, Лушпинність – 19–21 %. Рекомендується для вирощування в умовах Степу і Лісостепу України, Молдові, Білорусії, Російської Федерації. Гібрид стійкий до вовчка, толерантний до несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, стабільний, технологічний.
РЕГІОН Простий міжлінійний гібрид соняшнику, створений методом гібридизації материнської лінії. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2011 р. Тривалість вегетаційного періоду 101–105 діб. Гібрид вирівняний за висотою, всі фази розвитку проходять одночасно, не обсипається при перестої, не вилягає, посухостійкий. За результатами Державної комісії має стійкість до іржі – 8 балів, до білої гнилі – 9 балів, до сірої – 9 балів, до фомозу – 8 балів. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, стабільний, технологічний. Урожайність гібрида – 3,2–3,9 т/га, за роки конкурсного випробування гібрид сформував максимальну врожайність – 4,25 т/га. Олійність насіння – 49–51 %. Лушпинність – 21–22 %. Позитивно реагує на внесення мінеральних добрив. Рекомендована густота стояння на товарних посівах 50–55 тисяч рослин на гектарі. Рекомендовано для вирощування в умовах Степу і Лісостепу. 
НАБІР Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2013 р. Простий міжлінійний гібрид соняшнику, період вегетації 101–105 діб. Висота рослин – 150–160 см, діаметр кошика – 18–20 см. Маса 1000 насінин 60–65 г. Лушпинність – 20,0–23,0 %, олійність – 49–50 %. За роки конкурсного випробування сформував середню врожайність – 3,54 т/га. Максимальна врожайність гібрида в умовах Харкова була отримана 4,05 т/га і 3,88 т/га в умовах Запоріжжя.
За результатами Державної комісії України має стійкість до іржі 9 балів, до білої гнилі – 8 балів, до сірої – 9 балів, до фомозу – 9 балів. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, стабільний, технологічний. Гібрид високотехнологічний, має екологічну пластичність і стабільність. Рекомендований для вирощування в умовах зони Степу і Лісостепу України.
КАМЕНЯР Трьохлінійний гібрид соняшнику, середньостиглої групи, створений в Інституті олійних культур НААН. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2011 р. Гібрид соняшнику Каменяр має комплексну стійкістю до хвороб і шкідників, посухостійкий, не вилягає, технологічний. Тривалість вегетаційного періоду становить 110–115 діб. Висота рослин 169–190 см.
За результатами Державної комісії має стійкість до іржі – 8 балів, до білої гнилі – 8 балів, до сірої – 9 балів, до фомозу – 8 балів. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, технологічний. Урожайність гібрида – 3,4–3,8 т/га, максимальна врожайність гібрида – 4,36 т/га. Олійність насіння – 50–51 %. Лушпинність – 20–22 %. Гібрид Каменяр добре відгукується на внесення добрив, обробітку за інтенсивною технологією, рекомендована густота до збирання 55 тисяч рослин на гектар. Рекомендується для вирощування в умовах зон Степу та Лісостепу України.
ПОЧАТОК Простий міжлінійний гібрид соняшнику, середньостиглої групи стиглості тривалість вегетаційного періоду становить 110–115 діб, створений в Інституті олійних культур НААН. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2012 р.
Гібрид соняшнику Початок формує великий кошик 23–28 см, висота рослин 150–170 см, стебло міцний, не вилягає, стійкий до вовчка та несправжньої борошнистої роси. Урожайність гібрида – 3,0–3,5 т / га. Зареєстрована максимальна продуктивність гібрида – 3,72 т/га. Олійність – 50–51 %, Лушпинність – 19–21 %.
Екологічно пластичний, стабільний, технологічний. Рекомендований для вирощування в умовах Степу України з густотою стояння на момент збирання врожаю – 60–65 тисяч рослин на гектарі. При вирощуванні в умовах зони Лісостепу густота стояння повинна становити не менше 70 тисяч рослин на гектарі.
АКОРД (Acord). Простий міжлінійний гібрид соняшнику, тривалість вегетаційного періоду 107–111 діб. Створено в Інституті олійних культур НААН спільно з НПФ «АGROS-SEM» республіка Молдова. Пройшов успішне державне випробування в Україні, Молдові Російської Федерації, з 2013 р, допущений до вирощування в даних державах.
Гібрид соняшнику Акорд формує кошик – 23–25 см, висота рослин – 130–160 см, стебло тонке міцне, не вилягає, стійкий до вовчка та несправжньої борошнистої роси. Урожайність гібрида – 3,8–4,0 т/га, максимальна врожайність склала 4,41 т/га. На сортодільницях Молдови зареєстрована максимальна продуктивність гібрида в 2011 р. – 4,6 т/га, олійність – 51 %, Лушпинність 20 %. Густота стояння рослин в товарних посівах до збирання – 55–60 тисяч рослин на гектарі. Рекомендується для вирощування в умовах зон Степу та Лісостепу України, Молдові, Російській Федерації. Екологічно пластичний, стабільний, технологічний. 
ПРІОРИТЕТ Простий міжлінійний гібрид соняшнику, період вегетації 109–115 діб. Створено в Інституті олійних культур НААН. Висота рослин 150–170 см, діаметр кошика 20–22 см. Маса 1000 насінин – 55–60 г. Насіння темне, злегка подовжене. Лушпинність –20,0–23,0 %, олійність – 50–51 %. За роки конкурсного випробування сформував середню врожайність – 3,67 т/га. Максимальна врожайність гібрида в умовах Харкова була отримана 4,44 т/га і 3,98 т/га в умовах Запоріжжя.
За результатами Державної комісії України має стійкість до іржі – 9 балів, до білої гнилі – 8 балів, до сірої – 9 балів, до фомозу – 9 балів. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, стабільний, технологічний. Гібрид високотехнологічний, має екологічну пластичність і стабільність. Рекомендований для вирощування в умовах зон Степу та Лісостепу України.
ГАЙЧУР Простий міжлінійний гібрид соняшнику, період вегетації – 109–115 діб. Створено в Інституті рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН спільно з Інститутом олійних культур НААН. Висота рослин – 150–170 см, діаметр кошика – 20–22 см. Маса 1000 насінин 60–65 г. Насіння сіре злегка подовжене. Лушпинність – 20,0–23,0 %, олійність – 50–51 %. За роки конкурсного випробування сформував середню врожайність – 3,72 т/га. Максимальна врожайність гібрида в умовах Харкова була отримана 4,68 т/га і 3,86 т/га в умовах Запоріжжя.
За результатами Державної комісії України має стійкість до іржі – 9 балів, до білої гнилі – 8 балів, до сірої – 9 балів, до фомозу – 9 балів. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси. Екологічно пластичний, стабільний, технологічний, екологічно пластичний. Рекомендований для вирощування в умовах зон Степу та Лісостепу України. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2013 р.
КУПЕЦЬ Трилінійний гібрид соняшника, тривалість вегетаційного періоду становить 105 діб. Висота рослин 150–170 см, діаметр кошика – 17–19 см. Маса 1000 насінин – 60–65 г. Насіння темне злегка продовгувате. Лушпинність – 20,0–22,0 %, олійність 51,0 %.
 Посухостійкий, не осипається при перестої, стійкий проти вовчка, НБР, толерантний до сірої та білої гнилі.
За роки випробування сформував середню врожайність 3,55 т/га,. Максимальна врожайність гібрида – 4,48 т/га в умовах Запоріжжя.
Гібрид добре реагує на внесення добрив, технологічний., має високу екологічну пластичність. Рекомендується для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України.
РАТНИК Простий міжлінійний гібрид соняшника.
Створений спільно з Інститутом рослинництва ім. В. Я.Юр’єва.
Висота рослин 160–180 см, діаметр кошика – 20–22 см. Маса 1000 насінин – 55–60 г. Насіння темне злегка продовгувате. Лушпинність – 22,0–23,0 %, олійність – 51,0 %.
ТВП – 105 діб відповідає ранньостиглій групі стиглості. Посухостійкий, не осипається при перестої, стійкий проти вовчка, НБР, толерантний до сірої та білої гнилей.
За роки конкурсного випробування (2007–2009 рр.) показав середню врожайність 3,67 т/га,. Максимальна врожайність гібрида – 4,44 т/га в умовах Харкова,  та – 3,98 т/га в умовах Запоріжжя.
Врожайність материнської форми складає от 18,0 до 20,0 ц/га, вихід кондиційного насіння – 55,0 %, олійність – 49,5–50,0 %, вміст линолевої кислоти в олії – 62,0–66,0 %.
Гібрид добре реагує на внесення добрив, технологічний., має високу екологічну пластичнісь. Проходив конкурсне випробування в чотирьох екологічних зонах України: Харків, Запоріжжя, Одеса, Луганськ. Рекомендується для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України.
ХАЗАР Простий міжлінійний гібрид соняшника
Створений спільно з Інститутом рослинництва ім. В. Я. Юр’єва
Висота рослин 160–180 см, діаметр кошика – 18–20 см. Маса 1000 насінин – 55–60 г Насіння темне злегка продовгувате. Лушпинність – 22,0–23,0 %, олійність – 50,0 %
ТВП – 105 діб відповідає ранньостиглій групі стиглості. Посухостійкий, не осипається при перестої, стійкий проти вовчка, НБР, толерантний до сірої та білої гнилям.
За роки випробування (2008–2010 рр.) показав середню врожайність 3,35 т/га. Максимальна врожайність гібрида – 4,52 т/га в умовах Запоріжжя.
Гібрид добре реагує на внесення добрив, технологічний., має високу екологічну пластичність. Проходив конкурсне випробування в чотирьох екологічних зонах України: Харків, Запоріжжя, Одеса, Луганськ. Рекомендується для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України. 
КОЛОРИТ Простий міжлінійний гібрид соняшника.
Створений спільно з Селекційно-генетичним інститутом  – НЦНС.
Висота рослин 160–180 см, діаметр кошика – 17–19 см. Маса 1000 насінин – 50–55 г Насіння темне злегка продовгувате, зі сріблястою смужкою на краях. Лушпинність – 22,0–23,0 %, олійність 50,0–51,0 %.
ТВП – 102 діб відповідає середньоранній групі стиглості. Посухостійкий, не осипається при перестої, стійкий проти вовчка, НБР, толерантний до сірої та білої гнилям.
За роки випробування в конкурсному розсаднику(2008–2011 рр.) показав середню врожайність 3,86 т/га,. Максимальна врожайність гібрида – 4,55 т/га в умовах Запоріжжя.
Гібрид добре реагує на внесення добрив, технологічний., має високу екологічну пластичність, адаптивний Проходив конкурсне випробування в чотирьох екологічних зонах України: Харків, Запоріжжя, Одеса, Луганськ. Рекомендується для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України.
Простий міжлінійний гібрид соняшнику
КИРИЛО  Простий міжлінійний гібрид соняшнику, створений на основі цитоплазматичної чоловічої стерильності H. giganteus (CMG – 2).
Тривалість вегетаційного періоду становить 95–100 днів. Гібрид Вирівняний за висотою середня висота  рослин 160–180 см, усі фази розвитку у рослин проходять одночасно. Гібрид стійкий проти гнилей, несправжньої борошнистої роси, толерантний до склеротинії та вовчку, адаптований до умов вирощування, технологічний. За роки випробування ураженість рослин фомопсисом не виявлена. Врожайність гібриду за час попереднього та конкурсного випробування  (2005–010 рр.) коливалась від 2,95 до 3,90 т/га, середня врожайність – 3,52 т/га,  олійність – 49,85 %. Насінина гібриду чорна, має чітко виражене антоціанове забарвлення, при вилученні олії методом холодного пресування олія має забарвлення ідентичне  контрольному зразку. 
ЗАПОРІЗЬКИЙ 26 Простий міжлінійний гібрид соняшнику, середньостиглої групи стиглості, тривалість вегетаційного періоду 107–115 діб. Створений в Інституті олійних культур НААН. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2000 р. Гібрид соняшнику Запорізький 26 має корзинку сьомого типу, висота рослин – 150–170 см, стійкий до вовчка та несправжньої борошнистої роси. Має позитивну реакцію на внесення добрив і високі технології обробітку ґрунту. Потенційна продуктивність гібрида – 3,8–4,0 т/га. Густота стояння рослин в товарних посівах до збирання – 55–60 тис. рослин гектарі. Рекомендується для вирощування в умовах зон Степу. 
ЗАПОРІЗЬКИЙ 28 Трьохлінійний гібрид соняшнику Запорізький 28 середньостиглої групи, створений в Інституті олійних культур НААН. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2001 р. Запорізький 28 має комплексну стійкість до хвороб і шкідників, кошик пониклий 7–9 типу, великих розмірів. Посухостійкий, технологічний, потенційна продуктивність гібрида становить 3,6 т/га.
Гібрид Запорізький 28 добре відгукується на внесення добрив, обробітку за інтенсивною технологією, рекомендована густота до збирання 55 тисяч рослин на гектар. Рекомендується для вирощування в умовах зони Півдня Степу України. 
ЗАПОРІЗЬКИЙ 32 Трьохлінійний гібрид, за тривалістю вегетаційного періоду відноситься до ранньостиглої групи. Його вегетаційний період становить 101–105 діб. Висота рослин гібрида – 160–170 см, діаметр кошика 16–19 см, маса 1000 насінин 42–53 г, Лушпинність сім’янок – 21–22 %, вміст жиру в насінні – 47,4–49,3 %. Максимальна врожайність гібрида – 3,5–3,8 т/га.
Гібрид комплексно стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси, при перестої не обсипається. Гібрид Запорізький 32 має високу екологічну пластичність, характеризується високою посухостійкістю. Оптимальна густота стояння рослин на момент збирання в товарних посівах становить 50–55 тисяч рослин на гектарі. Гібрид рекомендований для вирощування в умовах степової та лісостепової зон України. Занесений до Реєстру сортів рослин України з 2003 р.
РЯБОТА Простий міжлінійний гібрид соняшнику, створений методом гібридизації. Гібрид соняшнику, відноситься до ранньої групи стиглості, тривалість вегетаційного періоду до 100 діб. Висота рослин – 160–170 см, вирівняний по висоті рослин, всі фази розвитку проходять одностайно. Гібрид стійкий до вовчка, несправжньої борошнистої роси, толерантний до білої та сірої гнилей, стійкий до осипання і вилягання, посухи. Продуктивність гібрида – 2,8–2,9 т/га, олійність насіння 47–48 %. Оптимальна густота стояння рослин на товарних посівах до збирання – 55–60 тис. рослин на гектарі. Гібрид занесений до Реєстр сортів рослин України з 2008 року. 
Сувенір. Простий міжлінійний гібрид соняшнику Сувенір, створений методом гібридизації. Внесений до Реєстру сортів рослин України з 2005 р. Відноситься до групи скоростиглих гібридів. ТВП від сходів до фізіологічної стиглості в умовах Запоріжжя складає – 97–100 діб. Висота рослин – 150–170 см. Кут нахилу кошики до стебла 135 0, що відповідає п'ятому типу. Маса 1000 насінин – 55–60 г, добре виражений панцирний прошарок. Лушпинність – 22–23 %, олійність 48–50 %. За роки випробування середня врожайність склала 2,10–2,80 т / га, потенційна врожайність – 3,5–3,7 т/га.
Середня врожайність гібрида на сортодільницях становила: в Дніпропетровській області – 3,1 т/га, а в Кіровоградській – 2,66 т/га. Гібрид пластичний має комплексну стійкістю до вовчка та несправжньої борошнистої роси, толерантний до білої та сірої гнилей та фомопсису, не вилягає і не обсипається. Пристосований до механізованого вирощування і збирання. Оптимальна густота стояння рослин перед збиранням – 55–60 тис/га. Рекомендований для вирощування в Степовій і Лісостеповій зонах.

 

Насінництво батьківських компонентів та гібридів соняшнику 

Добазове насінництво 

 

Розсадник розмноження першого року

Розсадник розмноження другого року

 

     Під переносними груповими ізоляторами проводиться розмноження батьківських компонентів (стерильні лінії, лінії закріплювачі стерильності, лінії відновники пилку). Проводитися вирощування генетично чистого матеріалу без просторової і тимчасової ізоляції. дотримується сівозміна.

 

Розсадник групових схрещувань

 

 

Розмноження супер еліти проводитися в стаціонарних ізоляторах де ведеться двопільна система сівозміни. Як сидеральних добрив використовується біла гірчиця. Сидеральна культура доводиться до фази повного цвітіння, після чого скошується і закладається в ґрунт для проходження анаеробних процесів. Біла гірчиця містить фітонциди, які згубно впливають на інфекційні збудники.

 

Розмноження насіння супереліти

 

 

ДОСЯГНЕННЯ ЛАБОРАТОРІЇ СЕЛЕКЦІЇ МІЖЛІНІЙНИХ ГІБРИДІВ СОНЯШНИКА

Хронологічна таблиця основних подій

Дата

Подія

Лютий  1978 р

Організована лабораторія селекції соняшнику на базі Української дослідної станції Всесоюзного НДІ м. Краснодар під керівництвом к.б.н. Ряботи О.М.

1980 р

Передано в Держкомісію перший експериментальний гібрид на основі ЦЧС – Запорізький 1

1982 р

Передано в Держкомісію експериментальний гібрид на основі ЦЧС – Запорізький 2

1985 р

Передано в Держкомісію експериментальний гібрид на основі ЦЧС – Запорізький 5

1989 р

Опубліковано «Методические рекомендации по возделыванию подсолнечника на богаре»

1989 р

Опубліковано рекомендацшї по вирощуванню простих відновлених гібридівсоняшника «Гибридный подсолнечник»

1991 р

Опубліковано рекомендації «Что надо знать при возделывании подсолнечника на Украине»

1991 р

Передано в Держкомісію гібрид – Запорізький 9

1991 р

Передано в Держкомісію гібрид – Зустріч

1992 р

Способ выращивания гибридных семян подсолнечника , патент СССР № 1799237

1992 р

Способ выращивания гибридных семян подсолнечника , А.С.№ 1801403

1992 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Запорізький 10

1994 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Запорізький 12

1994 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Запорізький 14

1994 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Запорізький 16

1996 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику

 Запорізький 9 (А.С. №326)

1996 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику

Зустріч (А.С.325)

1996 р

Передано в Держкомісію простий гібрид соняшнику – Запорізький 22,

1996 р

Передано в Держкомісію простий гібрид соняшнику – Запорізький 24

1996 р

Передано в Держкомісію простий гібрид соняшнику – Запорізький 26

1996 р

Передано в Держкомісію перший трилінійний гібрид соняшнику – Запорізький 28

1996 р

Symposiumon Breeding Oil Protein Crops (5-8 August )

1997 р

Створено та передано в Державне сортовипробування спільний гібрид з Інститутом польових та овочевих культур (Нові Сад, Сербія) – Снов

1997 р

Створено та передано в Державне сортовипробування спільний гібрид з Інститутом польових та овочевих культур (Нові Сад, Сербія) – Стір

1997 р

Створено та передано в Державне сортовипробування спільний гібрид з Інститутом польових та овочевих культур (Нові Сад, Сербія) – Сула

1997р

Створено та передано в Державне сортовипробування спільний гібрид з Інститутом польових та овочевих культур (Нові Сад, Сербія) - Десна,

1997р

Створено та передано в Державне сортовипробування спільний гібрид з Інститутом польових та овочевих культур (Нові Сад, Сербія) - Уж,

1997р

Створено та передано в Державне сортовипробування спільний гібрид з Інститутом польових та овочевих культур (Нові Сад, Сербія) - Інгул,

1998 р

Передано в Держкомісію трилінійний гібрид – Запорізький 32

1998 р

Передано в Держкомісію простий – Байда

1999 р

Занесено до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику Запорізький 14 (А.С. № 875)

1999 р

Захищена дисертаційна робота Щербань Н.Ф. на здобуття наукового ступеня кандидата с.- г наук «Оцінка самозапилених ліній та гібридів соняшнику за пилок утворювальною здатністю»

1999 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику

Запорізький 26 (А. С. № 1070)

1999 р

Одержано свідоцтво про Державну Реєстрацію № 04931 гібрида Запорізький 26

2000 р

Занесений до реєстру сортів рослин України трилінійний гібрид соняшнику Запорізький 28 (А. С. № 1110)

2000 р

Одержано свідоцтво про Державну Реєстрацію № 04933 гібрида Запорізький 28

2002 р

Передано в Держкомісію простий гібрид соняшнику – Сувенір

2003 р

Занесений до реєстру сортів рослин України трилінійний гібрид соняшнику Запорізький 32 (А. С. № 03112)

2003 р

Одержано свідоцтво про Державну Реєстрацію № 04934 гібрида Запорізький 32

2003 р

Занесений до реєстру сортів рослин України простий гібрид соняшнику Байда (А. С. № 1745)

2003 р

Винахід. Спосіб вирощування гібридного насіння соняшнику. Патент № 61480

2003 р

Винахід. Спосіб вирощування гібридного насіння соняшнику. Патент № 62246

2004 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Рябота

2004 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Олемик

2004 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Сава

2005 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Континент

2005 р

Передано в Держкомісію гібрид соняшнику – Політ

2005 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику Сувенір (А. С. № 0561)

2005р

Одержано свідоцтво про Державну Реєстрацію № 06119 гібрида Сувенір

2006 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Регіон

2006 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику –  Політ 2

2006 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Каменяр

2006 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику –  Початок

2007 р

Спосіб вирощування гібридного насіння соняшнику, патент № 79589

2007 р

Спосіб вирощування гібридного насіння соняшнику, патент № 79747

2007 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Поступ

2007 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Набір,

2008 р

Спосіб вирощування гібридного насіння соняшнику, патент № 37992

2008 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Чибіс

2008 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Крок.

2008 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику Рябота (А. С. № 08402)

2008 р

Одержано свідоцтво про Державну Реєстрацію № 08990 гібрида Рябота

2008 р

Одержано патент  № 08246 на гібрид соняшнику Рябота

2009 р

Спосіб вирощування гібридного насіння соняшнику, патент № 88954

2009 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – гібрид соняшника - Пріоритет

2009 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику спільно з ІР ім. В. Я. Юр’єва – Гайчур

2009 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику спільно з Молдово-Російською НВФ «Agros-sem» -Акорд

2009 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику спільно з Молдово-Російською НВФ «Agros-sem» - Резон

2009 р

Рішенням президії Української академії аграрних наук №14 від 23 вересня 2009 року нагороджено почесною відзнакою УААН Кутіщеву Н. М.

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку - ЗЛ7034В, А. С. № 10582

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку - ЗЛ7034В, патент № 10878,

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку - ЗЛ7034В, свідоцтво про Держреєстрацію № 10582

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ102А, А. С. № 101151

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ102А, патент № 110184

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ102А, , свідоцво про Держреєстр. № 101151

2010

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ2254В, А. С. № 10585

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ2254В, патент № 10877,

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку - ЗЛ2254В, свідоцтво про Держреєстр. № 10585

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ95А, А. С. № 10583

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ95А, патент № 10875

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ95А, свідоцтво про Держреєстр. № 10583

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ22А, А. С. № 10584,

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ22А, патент № 10876

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ22А, свіоцтво про Держреєстр.№ 10584

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ678В, А. С. № 10587,

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ678В, патент № 10879,

 

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ678В, свідоцтво про Держреєст № 10587

2010 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку - ЗЛ2554В, свідоцтво про Держреєстр. № 101152

2010 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ22АЗЛ102Б, А. С. № 101153

2010 р

Одержано свідоцтво про Держ реєстрацію на простий невідновлений гібрид соняшнику ЗЛ22А ЗЛ102Б №101153

2010 р

Передано в Дежсортовипробовування гібриди соняшнику – гібрид соняшнику - Купець,

2010 р

Передано в Дежсортовипробовування гібриди соняшнику спільно з ТОВ «NuseedSerbia» Сербія - Міна

2010 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику створений спільно з ІР ім. В. Я. Юр’єва – Хазар

2010 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику створений спільно з ІР ім. В. Я. Юр’єва – Ратник

2010 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику Регіон, (А. С. № 101104)

2010 р

Одержано свідоцтво про Держ реєстрацію № 101104 на гібрид соняшнику Регіон

2010 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику – Політ 2 (А. С. № 101103)

2010 р

Одержано свідоцтво про Держ реєстрацію № 101103 на гібрид соняшнику Політ 2

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ165А, А. С № 101150

2010 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ165А, свідоцтво про Держреєстрацію № 101150

2011 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ165А, патент № 110183

2011 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ22АЗЛ102Б, патент № 110186

2011 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – перший гібрид в Україні на альтернативній цитоплазмі – Кирило

2011 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику - Корал

2011 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику - Консул

2011 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику спільно створений з СГІ НЦНС – Колорит

2011 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику спільно створений з ІР ім. В. Я. Юр’єва – Статус

2011 р

Одержано патент на гібрид соняшнику Регіон № 110137

2011 р

Одержано патент на гібрид соняшнику Політ 2 № 110136

2011 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику - Каменяр (А. С. № 101111)

2011 р

Одержано свідоцтво про Держ реєстрацію № 101111 на гібрид соняшнику Каменяр

2011 р

Одержано патент № 110135 на гібрид соняшнику Каменяр

2011 р

Занесений до Регістра сортів рослин Республіки Молдова (RegistrulsoiurilordeplantealRepubliciiMoldova гібрид соняшника Акорд (Acord) (А. С. № 550.2)

2011 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику Набір (А. С. № 110410)

2011 р

Одержано свідоцтво про Держ реєстрацію №110410 на гібрид соняшнику Набір

2011 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібриди соняшнику Початок (А. С. № 110409)

2011 р

Одержано свідоцтво про Держреєстрацію № 110409 на гібрид соняшнику Набір

2012 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ48А, А. С. № 12011

2012 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ48А, свідоцтво про Держреєстр. № 120118, патент № 120329

2012 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ48А, патент № 120329

2012 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ42А,  А. С. № 120112

2012 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ42А, свідоцтво про Держреєстр. № 120119

2012 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ42А, патент № 120330

2012

Одержано патент на гібрид соняшнику Набір № 120116

2012

Одержано патент на гібрид соняшнику Початок № 120115

2013 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику – Первісток,

2013 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику –Приз

2013 р

Передано в Дежсортовипробовування гібрид соняшнику створений спільно з СГІ НЦНС – Планета

2013 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику - Пріоритет (А. С. № 130335, Свідоцтво про Держреест №130335, патент № 130235 )

2013 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Пріоритет № 130335

2013 р

Одержано патент № 130235 на гібрид соняшнику Пріоритет

2013 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику -  Гайчур, (А. С. № 130281)

2013 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Гайчур № 130281

2013 р

Одержано патент № 130119 на гібрид соняшнику Гайчур

2013 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику - Акорд (А. С. № 130337)

2013 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Акорд № 130337

2013 р

Одержано патент № 130237 на гібрид соняшнику Акорд

2013 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику -  Резон (А. С. № 130336)

2013 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Резон № 130336

2013 р

Одержано патент № 130236 на гібрид соняшнику Резон

2013 р

Занесено до Регістра сортів рослин Республіки Молдова (Registrulsoiurilor deplanteal Republicii Moldova гібрид соняшника Резон (Rezon) (А. С.№ 570.2)

2013 р

Одержаний Допуск по вирощуванню гібрида Резон в Російській Федерації – А. С. не одержано

2013 р

Одержаний Допуск по вирощуванню гібрида Резон в Білорусії – А. С. не одержано

2013 р

Передано в Дежсортовипробовування трилінійний гібрид соняшнику - Шанс

2013р

Передано в Дежсортовипробовування трилінійний гібрид соняшнику - Серпанок.

 

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ52А, А. С. № 130409

2013 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ52А, свідоцтво про Держреєстр. № 130409

2013 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ52А, патент № 130224

2014 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику Купець, (А. С. № 140535)

2014 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Купець № 140535

2014 р

Одержано патент № 140262 на гібрид соняшнику Купець

2014 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику - Хазар (А. С. № 140534, Свідоцтво про Держреестр. № 140534, патент № 140261)

2014 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Хазар № 140534

2014 р

Одержано патент № 140261 на гібрид соняшнику Хазар

2014 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику - Ратник (А. С. № 140543)

2014 р

Одержано свідоцтво про Державну реєстрацію гібрида соняшника Ратник № 140543

2014 р

Одержано патент № 140280 на гібрид соняшнику Ратник

2014 р

Захищена дисертаційна робота Кутіщевою Н. М. на здобуття наукового ступеня кандидата с.- г наук «Ідентичність самозапилених ліній соняшнику з їх стерильними аналогами та створення адаптивних гібридів»

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ0089В, А. С № 140091

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ0089В, свідоцтво про Держреєстр. № 140091

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ0089В, патент № 140359

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ260В, А. С. № 140092

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ260В, свідоцтво про Держреєстр. № 140092

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ260В,  патент № 140360

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ134В, А. С. № 140550

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ134В, свідоцтво про Держреєстр. № 140550

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ134В,  патент № 140307

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ201В, А. С. № 140544

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ201В, свідоцтво про Держреєстр. № 140544

2014 р

Соняшник, лінія відновник фертильності пилку  - ЗЛ201В,  патент № 140303

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ50А, А. С. № 140545

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ50А, свідоцтво про Держреєстр. № 140545

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ50А, патент № 140304

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ58А, А. С.№ 140552

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ58А, свідоцтво про Держреєстр. № 140552

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ58А, патент № 140340

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ62А, А. С. № 140554

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ62А, свідоцтво про Держреєстр. № 140554

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ62А, патент № 140342

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ46А, А.С.№140556

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ46А, свідоцтво про Держреєстр. № 140556

2014 р

Соняшник, стерильна лінія ЗЛ46А, патент № 140356

2014 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ60АЗЛ50Б, А. С. № 140553

2014 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ60АЗЛ50Б, свідоцтво про Держреєстр. № 140553

2014 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ60АЗЛ50Б, патент № 140341

2014 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ52АЗЛ40Б, А. С. № 140551

2014 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ52АЗЛ40Б, свідоцтво про Держреєстр. № 140551

2014 р

Соняшник, простий невідновлений гібрид ЗЛ52АЗЛ40Б, патент № 140308

2015 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику - Колорит,

2015 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику – Кирило, свідоцтво  про Державну реєстрацію № 150944

2015 р

Занесений до реєстру сортів рослин України гібрид соняшнику - Статус

2015 р

Соняшник, лінія закріплювач стерильності ЗЛ46Б, свідоцтво про Держреєстр. № 150949

2015 р

Соняшник, лінія відновник стерильності ЗЛ255В, свідоцтво про Держреєстр. № 150599

2015 р

Соняшник, лінія відновник стерильності СМГ2Рф свідоцтво про Держреєстр. № 150945

 

 

 

 Контакти