Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Лабораторія генетики та генетичних ресурсів

Очолює лабораторію кандидат біологічних наук

Ведмедєва Катерина Владиславівна 

Тел.: (061) 223 99 71, (061) 223 99 66

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основні напрями роботи лабораторії:

* створення. підтримка та вивчення колекції олійних культур (соняшник, рицина, сафлор, кунжут, арахіс, лялеманція, чуфа та ін.) загальним обсягом 1700 зразків;

*  розробка методик селекції та роботи з колекціями олійних культур;

* вивчення генетики різноманітних ознак соняшнику і сафлору, створення ізогенних ліній соняшнику і вплив окремих генів на господарсько-цінні ознаки;

* селекція ліній і гібридів соняшнику зі зміненим складом олії (вміст олеїнової кислоти 80 % і більше), з великою масою 1000 насінин (до 100 г і більше).

* створення нових високоолійних і врожайних сортів соняшнику, сафлору і кунжуту.

У складі лабораторії працює 5 чоловік. Працівниками лабораторії створені були занесені до Реєстру сортів рослин України такі сорти і гібриди соняшнику: Славянин і Надёжный (разом з ВНДІОК, м. Краснодар), декоративні сорти соняшнику Малыш і Нежность.

У реєстрі сортів олійних культур зараз знаходяться сорти і гібриди селекції лабораторії:

* скоростиглий сорт соняшнику Прометей із середньою врожайністю 27 ц/га;

* сорт соняшнику Запорізький кондитерський з врожайністю 29,5 ц/га, масою 1000 насінин 110 г;

* сорти сафлору Живчик та спільний з НВФ «Дріада» – Лагідний;

* високоолеінового простий гібрид соняшнику Олімпія стійкий до комплексу хвороб із середньою врожайністю 30,5 ц/га;

* високоолеінвий трилінійний гібрид соняшнику Антоніо з середньою врожайністю 32,6 ц/га, стійкий проти основних хвороб;

* перший гібрид української селекції одночасно з великим насінням і підвищеним вмістом олеїнової кислоти в олії Смак (маса 1000 шт. до 100 г).

* простий гібрид Артур спільної селекції з СГІ НЦНС з врожайністю 32,0 ц/га, стійкий проти основних хвороб.

Наукові досягнення лабораторії:

1. Колекції олійних культур зареєстровані в Національному центрі генетичних ресурсів рослин України:

– базова колекція соняшнику, містить 1090 зразків з 18 країн, об'єднує 22 види роду Helianthus. Св. реєстрації № 58 від 25.05.2009 р.

– ознакова колекція сафлору фарбувального містить 26 зразків з 4 країн, вивчена по 11 ознаками, в тому числі врожайності. Св. про реєстрацію № 99 від 07.11.2010 р.

– генетична колекція ліній соняшнику за генами морфологічних ознак в яку включені 71 зразок і 34 гена Св. До НЦГРРУ № 43 від 15.11.2007 р.

– ознакова колекція генофонду сафлору фарбувального за ознаками відмінності, включає 25 зразків

– генетична колекція ліній аналогів соняшнику за морфологічними ознаками об'ємом 43 зразка, яка включає 10 вихідних селекційних ліній, 18 ліній створених за допомогою беккросірування і 15 мутантних ліній (10 з яких отримані шляхом хімічного мутагенезу). У колекції використано 20 генів, що обумовлюють морфологічні маркерні ознаки і один – підвищений вміст олеїнової кислоти (80 %). Св. № 217 від 31.12.2013 р.

– ознакова колекція ліній соняшнику за ознакою розмірів насіння включає 43 зразка. Св. під № 222 від 31.12.2015 р. У паспорті представлені зразки для восьми ознак.

     

 

2. Патенти

 

Пат. 87462 Україна, МПК А01G 7/00 Спосіб визначення забарвлення крайових квітів  соняшнику / Ведмедєва К. В.; заявник і патентовласник : Інститут олійних культур НААН – № u2013 09730; заявл. 05.08.2013 ; опубл. 10.02.2014. Бюл. № 3. – Режим доступу : http://uapatents.com/4-87462-sposib-viznachennya-zabarvlennya-krajjovikh-kvitiv-sonyashniku.html

 

Пат. 84640 Україна, МПК А01Н 5/00 Спосіб схрещування сафлору красильного / Леус Т. В., Ведмедєва К. В.; заявник і патентовласник : Інститут олійних культур НААН – № u2013 05591; заявл. 29.04.2013 ; опубл. 25.10.2013. Бюл. № 20.– Режим доступу : http://uapatents.com/4-84640-sposib-skhreshhuvannya-safloru-krasilnogo.html

 

Пат. 111508 Україна, МПК А01Н 1/04 Спосіб визначення лушпинності насіння сафлору при селекційному доборі / Макаренко Л. А., Ведмедєва К. В.; заявник і патентовласник : Інститут олійних культур НААН – № u2016 05353; заявл. 17.05.16 ; опубл. 10.11.16. Бюл. № 21. – Режим доступу : http://uapatents.com/4-111508-sposib-viznachennya-lushpinnosti-nasinnya-safloru-pri-selekcijjnomu-dobori.html

 

Пат. 107096 Україна, МПК А01С 1/00 Спосіб визначення забарвлення сім’янок соняшнику / Ведмедєва К. В., Полякова Н. А.; заявник і патентовласник : Інститут олійних культур НААН – № u2015 10357; заявл. 23.10.2015 ; опубл. 15.05.2016. Бюл. № 10.– Режим доступу : http://uapatents.com/5-107096-sposib-viznachennya-zabarvlennya-simyanok-sonyashniku.html  

 

Пат. 111507 Україна, МПК А01Н 1/04 Спосіб відбору зразків сафлору за площою шостого листка / Макаренко Л. А., Ведмедєва К. В.; заявник і патентовласник : Інститут олійних культур НААН – № u2016 05351; заявл. 17.05.16 ; опубл. 10.11.16. Бюл. № 21.  – Режим доступу :  http://uapatents.com/5-111507-sposib-vidboru-zrazkiv-safloru-za-ploshheyu-shostogo-listka.html   

 

3. Статті

 

2016

 

1. Горохивец Н. А. Наследование пигментации эпидермиса у семянок подсолнечника / Н. А. Горохивець, Е. В. Ведмедева // Цитология и генетика. – 2016. –  Т5. – № 2. – С. 44–49. – Режим доступа :  http://www.cytgen.com/ru/2016/44-49N2V50.htm

 

2. Poliakova N. A. Inheritance of Anthocyanin Coloration Trait in Pericarp of Sunflower Seeds / N. A. Poliakova, E. V. Vedmedeva // HELIA / SASA. – 2016.   – Vol. 39. – Issue 64 (Jul 2016). – P. 81–90. – ISSN 1018-1806, e-ISSN 2197-0483. – Published Online : 2016-04-16 | DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2016-0005  

 

3. Vedmedeva K. V. Influence of some mutant genes on certain agronomically important traits in sunflower / K. V. Vedmedeva, A. I. Soroka. // HELIA / SASA. –  2016. – Vol. 39. – Issue 64 (Jul 2016). – P. 57–70. – ISSN 1018-1806, e-ISSN 2197-0483. – Published Online : – 2015-11-13 | DOI: https://doi.org/10.1515/helia-2015-0013 

 

 

4. Леус Т. В. Типы взаимодействия генов при наследовании окраски цветков у сафлора красильного / Т. В. Леус // Вестник СПбГУ. Серия 3. Биология. – 2016. – Вып. 4. – С. 108–116. – Режим доступа : http://cyberleninka.ru/article/n/tipy-vzaimodeystviya-genov-pri-nasledovanii-okraski-tsvetkov-u-saflora-krasilnogo

 

5. Солоденко А. Є. Використання ДНК-маркерів в генетико-селекційних програмах соняшнику (Helianthus annuus L.) / А. Є. Солоденко, Б. Ф. Вареник, В. В. Бурлов, К. В. Ведмедєва // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннезнавства та сортовивчення. – 2015. – Вип. 25. – С. 103–113. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsgi_2015_25_10

 

6. Полякова Н. А. Генетичний контроль забарвлення гіподерми в оплодні сім’янок соняшнику / Н. А. Полякова // Вісник УТГіС. – 2016. – Т. 14. –  № 2. – С. 199–202. – ISSN 2415-3680 (Online), ISSN 1810-7834 (Print). – Режим доступу :

http://utgis.org.ua/journals/index.php/VisnykUTGiS/article/view/688/Poliakova

2015

7. Макаренко Л. О. Потенціал продуктивності вихідного селекційного матеріалу сафлору красильного / Л. О. Макаренко, К. В. Ведмедєва. // Науково-виробничий щорічник «Посібник українського хлібороба» / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. – 2015. – № 1. – С.235–237.

8. Ведмедєва К. В. Потенціал крупноплідності ліній соняшника / К. В. Ведмедєва,  К. С. Буренко // Науково-виробничий щорічник «Посібник українського хлібороба» / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. – 2015. – № 1. – С. 212–214.

9. Криворучко Т. М. Национальний генетичний банк соняшника / Т.  М. Криворучко, В. К. Рябчун, К. В. Ведмедєва. // Науково-виробничий щорічник «Посібник українського хлібороба»  / / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН. – 2015. – № 1. – С. 210–212.

10. Ведмедєва К. В. Дрібнонасіннєвий олійний сафлор може позростати на будь-яких ґрунтах / К. В. Ведмедєва, А. С. Єрмаков. // Зерно і хліб. – 2015. – № 2. – С. 38–39.

11. Леус Т. В. Наследование желтой окраски у сафлора красильного Carthamus tinctorius L. / Т. В. Леус. // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2015. – Том 19. – № 1(2015).  – С. 58–62. – ISSN 2500-0462,         е-ISSN 2500-3259. – Режим доступа : http://dx.doi.org/10.18699/VJ15.006http://www.bionet.nsc.ru/vogis/download/19-1/07_Leus.pdf

12. Кобзева Д. О. Маловідома олійна культура з потужним потенціалом / Д. О. Кобзева, Н. М. Кирпичова. // Аграрний тиждень. – К. : ТОВ «АВД-АГРО», 2015. – № 7. – С. 38–39.

13. Махова Т. В. Оптимизация агроприёомов выращивания льна масличного пищевого направления в условиях Степи Украины / Т. В. Махова, А. И. Поляков. // Весник Беларусской Государственной сельскохозяйственной академии. – БГСХА : Горки, 2015. – № 4. – С. 98–101. – ISSN 2076-5215. – Режим доступа : http://elc.baa.by/vestnik2015-4/vestnik2015-4.pdf

2014

14. Толмачев В. В. Использование Рецессивніх генов морфологических признаков ДНК-маркеров в семеноводстве подсолнечника / В. В. Толмачев, К. В. Ведмедева, А. Е. Солоденко // Вісник Запорізького національного університету. – ЗНУ : Запоріжжя. – 2014. – № 1. – С. 7–12. – Режим доступа : http://visnykznu.org/pdf/t_visn_2014/B1_14.pdf

15. Ведмедєва К. В. Соняшник спеціального призначення / К. В. Ведмедєва // Науково-виробничий щорічник «Посібник українського хлібороба» / Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН «Агрономіка соняшника». – 2014. – № 2. – С.122–124.

16. Кобзєва Д. О. Схожість та якість насіння кунжуту різних років вирощування / Д. О. Кобзєва, В. О. Лях // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 20. – С. 112–117. – ISSN 2078-7316. – Режим доступу : http://bulletin.imk.zp.ua/pdf/2014/20/Kobzeva_20.pdf

17. Ведмедева К. В. Результаты изучения коллекции линий подсолнечника по признаку окраски краевых цветков подсолнечника / К. В. Ведмедева, Н. М. Кирпичева // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 21. – С. 22–27. – ISSN 2078-7316. – Режим доступу : http://bulletin.imk.zp.ua/pdf/2014/21/Vedmedeva_21.pdf

18. Толмачев В. В., Ведмедева К.В. Генетические ресурсы в Институте масличных культур / В. В. Толмачев, К. В.  Ведмедева // Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 20. – С. 42–47. – ISSN 2078-7316. – Режим доступу : http://bulletin.imk.zp.ua/pdf/2014/20/Vedmedeva_20.pdf

19. Леус Т. В. Методика селекции сафлора / Т. В. Леус, К. В. Ведмедева // Институт масличных культур НААН. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2014. – 52 с.

20. Макаренко Л. О. Результати випробування селекційного матеріалу сафлору  / Л. О. Макаренко, К. В. Ведмедєва // Вісник аграрної науки. – 2014р. – № 2. – С. 32–35. – Режим доступу:   http://nbuv.gov.ua/UJRN/vaan_2014_2_10 

Лабораторія укладає договори:

* зі створення сортів і гібридів соняшнику та інших олійних культур;

* з наукового супроводження насіннєвих ділянок наших сортів і гібридів;

* з підбору та забезпечення навчальними та науковими колекціями різних олійних культур (у вигляді живого насіннєвого матеріалу демонстративних колекцій насіння), що ілюструє закони генетики і різноманітність виду і культури.

* з випробування і закладки демонстраційних ділянок олійних культур.

Тел.: (061) 223 99 71, (061) 223 99 66

Контакти