Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Відділ агротехнологій та впровадження

 

Завідувач відділу:

Поляков Олександр Іванович

доктор сільськогосподарських наук,

старший науковий співробітник

                                                      тел.: (061) 223 99 61

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

СпівробітникиНікітенко Ольга Володимирівна, науковий співробітник; Вахненко Світлана Валеріївна, науковий співробітник; Дорохіна Валентина Миколаївна, лаборант; Майборода Віра Володимирівна, лаборант

Напрями роботи Відділу: 

* розробка й удосконалення існуючих технологій вирощування  олійних культур та впровадження їх у виробництво;

* розробка ресурсозберігаючих екологічно безпечних технологій вирощування олійних культур,  адаптованих до  умов Степу України;

* розробка регламентів  використання біологічних препаратів, регуляторів росту, фізіологічно активних речовин, макро та мікродобрив.

* розробка агроприйомів вирощування нових сортів та гібридів олійних культур, спрямованих на розкриття їх генетичного потенціалу;

* розробка технологічних карт вирощування сільськогосподарських культур;

*  розробка науково обґрунтованих ефективних сівозмін;

* проведення аналізу по визначенню стерильності батьківських форм соняшнику фітотронним методом у зимовий період.

Основні наукові досягнення: 

1985 р. Рекомендации по индустриальной технологии возделывания подсолнечника в колхозах и совхозах

1989 р. Дисертаційна робота  Каменєва Ю. С.  на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук «Биологические особенности гибридного подсолнечника и основные нормы технологии его выращивания в южной Степи Украины»

1991 р. Методические указания «Что надо знать при возделывании подсолнечника на Украине»

Рекомендации по выращиванию ярового рапса и горчицы на юге Украины

1994 р. Дисертаційна робота  Нікітчина Д. І. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук «Наукове обґрунтування технології вирощування і насінництва гібридного соняшнику в степу України»

1999 р. Дисертаційна робота  Полякова О. І. на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук «Агробіологічні особливості вирощування сортів крупноплідного соняшнику в південному Степу України» 

2001 р. Дисертаційна робота  Мінковського А.Є. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук «Агроэкологические особенности возделывания масличных культур в Южно-степной зоне Украины» 

Сорт кунжуту Надія. А. с. на сорт рослин № 1263.

Сорт сафлору Сонячний. А. с. на сорт рослин № 1362.

2004 р. Рослинництво. Особливості функціонування галузі // В кн.: Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України

2005 р. Методика полевых опытов по изучению агротехнических приемов возделывания подсолнечника 

Рекомендації по вирощуванню ріпаку ярого в умовах південного степу України 

Спосіб сівби кунжуту та внесення добрив. Патент № 74227.

 http://uapatents.com/3-74227-sposib-sivbi-kunzhutu-ta-vnesennya-dobriv.html

2006 р. Спосіб вирощування сафлору. Патент № 74710.

 http://uapatents.com/3-74710-sposib-viroshhuvannya-safloru.html

Спосіб вирощування молочаю. Патент № 74943.

 http://uapatents.com/2-74943-sposib-viroshhuvannya-molochayu.html

Технологія вирощування основних сільськогосподарських культур // В кн.: Система ведення сільського господарства Запорізької області

2008 р. Дисертаційна робота  Аксьонова І. В. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук «Агробіологічні та агротехнічні особливості оптимізації прийомів вирощування соняшнику, рицини, сафлору в умовах південної підзони Степу України» 

2009 р. Рекомендації по вирощуванню гірчиці у Запорізькій області

Рекомендації з вирощування кунжуту в Запорізькій області

Рекомендації по вирощуванню рижію ярого у Запорізькій області

Рекомендации по возделыванию сафлора в Запорожской области

Рекомендации по возделыванию озимого рапса в Запорожской области

Рекомендации по возделыванию сои в Запорожской области

Рекомендації по вирощуванню льону олійного у Запорізькій області

Рекомендації по вирощуванню соняшнику в Запорізькій області

Рекомендації по вирощуванню ріпаку ярого в Запорізькій області

Спосіб вирощування олійних культур. Патент на корисну модель № 41285. 

http://uapatents.com/2-41285-sposib-viroshhuvannya-olijjnikh-kultur.html

2010 р. Рослинництво. Особливості функціонування галузі // В кн. : Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Степу України.

Спосіб вирощування соняшнику. Патент на корисну модель № 49582.

Спосіб сівби насіння та внесення добрив. Патент на корисну модель № 49580. 

http://uapatents.com/2-49580-sposib-sivbi-nasinnya-ta-vnesennya-dobriv.html

2011 р. Дисертаційна робота  Полякова О. І. на здобуття наукового ступеня доктора с.-г. наук «Агротехнічні і біокліматичні особливості формування урожайності і якості насіння соняшнику, сої, льону, кунжуту, рижію, молочаю в південному Степу України» 

Рекомендації з вирощування ранніх олійних культур в умовах 2011 року в зоні Степу

Дисертаційна робота  Жернової Н. П. на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук «Удосконалення прийомів технології вирощування гірчиці білої в умовах південного Степу України» 

Дисертаційна робота  Василенко Н. Є. на здобуття наукового ступеня кандидата с.-г. наук «Продуктивність і якість насіння нових сортів рицини за різних строків сівби та густоти стояння рослин в південному Степу України»

2012 р. Практичні рекомендації з вирощування сафлору красильного на півдні України 

Рекомендації по вирощуванню сої в Запорізькій області.

Рекомендації по вирощуванню гірчиці в Запорізькій області.

Рекомендації по вирощуванню рижію ярого в Запорізькій області.

Рекомендації по вирощуванню озимого ріпаку в Запорізькій області

Рекомендації по вирощуванню соняшнику в Запорізькій області.

Рекомендації по вирощуванню льону олійного в Запорізькій області.

Рекомендації по вирощуванню озимого ріпаку.

Рекомендації по вирощуванню сої.

Рекомендації по вирощуванню соняшнику.

Рекомендації по вирощуванню гірчиці.

Рекомендації по вирощуванню рижію ярого.

Рекомендації по вирощуванню льону олійного.

Практичні рекомендації. Технологічні аспекти вирощування кунжуту 

2014 р. Рекомендації по вирощуванню льону олійного сорту Ківіка.

Науково-практичні рекомендації. Ефективність стимуляторів росту при вирощуванні олійних культур по різних способах основного обробітку ґрунту 

Науково-практичні рекомендації. Сучасна технологія вирощування кунжуту 

2015 р. Спосіб вирощування льону олійного харчового напряму в посушливих умовах півдня України. Патент на корисну модель № 96851.

Спосіб вирощування рижію ярого в посушливих умовах півдня України. Патент на корисну модель № 96852.  

2016 р. Науково-практичні рекомендації. Агротехнічні особливості вирощування сафлору

Науково-практичні рекомендації. Агротехнічні аспекти вирощування сої в беззмінних посівах

Спосіб вирощування соняшнику. Патент на корисну модель № 103999.

 Спосіб вирощування кунжуту в посушливих умовах півдня України. Патент на корисну модель № 104841.

Історія лабораторії

1978 рік – заснування лабораторії агротехніки олійних культур

Наукові праці:

1. Шевченко І. А. Рекомендації виробництву по виконанню весняно-польових робіт в агроформуваннях Запорізької області в умовах 2015 року / І. А. Шевченко, О. І. Поляков, Н. М. Кутіщева та ін.  // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2015. – 51 с.

2. Єрмаков А. С. Формування врожайності сафлору в залежності від  догляду за посівами в умовах Степу України  / А. С. Єрмаков, О. І. Поляков // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Селекція, генетика і технології вирощування сільськогосподарських культур» (24 квітня 2015 р.), м. Мироновка : Миронівський інститут пшениці ім. В. М. Ремесла, 2015. – С.  26.

3. Ревуцький А. М., Шевченко І. А., Субота Л. В.,  Поляков О. І. та ін. Особливості збирання ранніх сільськогосподарських культур у 2015 році (рекомендації виробництву). – Запоріжжя. – 2015. – 27 с.

4. Махова Т. В. Формування врожайності льону олійного сорту Ківіка під впливом строків сівби і норм висіву / Т. В. Махова, О. І. Поляков  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем АПК» (25 червня 2015 р.). –  м. Житомир : Інститут сільського господарства Полісся, 2015. – С. 21–23.

5. Шевченко І. А. Каталог сортів та гібридів олійних культур селекції Інституту олійних культур НААН / І. А. Шевченко, О. І. Поляков, В. О. Лях та ін. // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя : ІОК НААН, 2015. – 88 с.

6. Поляков А. И. Продуктивность кунжута в зависимости от агроприйомов выращивания в условиях южной Степи Украины / А. И. Поляков, О. В. Никитенко // Материалы докладов II Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Физиология и экология человека, животных и растений» (19 июня 2015 г.). –  г. Махачкала. : ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный педагогический университет», 2015. – С. 145–148.

7. Поляков О. І. Особливості росту й розвитку озимого ріпаку в залежності від агроприйомів вирощування в посушливих умовах Степу України / О. І. Поляков, С. В. Вахненко  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гончарівські читання», присвяченої 86-річчю з дня народження  доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарова Миколи Дем’яновича (27 травня 2015 р.). –  м. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2015. – С. 71–73.

8. Поляков О. І. Вплив агроприйомів вирощування на ріст і розвиток соняшнику гібриду Каменяр / О. І. Поляков,  О. В. Нікітенко, С. В. Вахненко  // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гончарівські читання», присвяченої 86-річчю з дня народження  доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарова Миколи Дем’яновича (27 травня 2015 р.). –  м. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2015. – С. 73–75.

9. Поляков А. И. Зависимость формирования урожайности сои от условий выращивания / А. И. Поляков,  О. В. Никитенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гончарівські читання», присвяченої 86-річчю з дня народження  доктора сільськогосподарських наук, професора Гончарова Миколи Дем’яновича (27 травня 2015 р.). –  м. Суми : Сумський національний аграрний університет, 2015. – С. 75–78.

10. Поляков О. І. Особливості росту й розвитку кунжуту сорту Гусар під впливом стимуляторів росту та мікродобрив за різних строків сівби / О. І. Поляков,  О. В. Нікітенко // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові засади ефективного ведення степового землеробства в умовах змін клімату» (28–29 травня 2015 р.). – м. Херсон : ІЗЗ НААН, 2015. – С. 182–185.

11. Оккерт А. В. Формирование урожайности льна масличного под влиянием сроков сева в условиях степи Украины / А. В. Оккерт, А. И. Поляков, О. В. Никитенко // Материалы IV международной конференции «Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса» / Сборник научных трудов ФГБНУ ВНИИОК. – Ставрополь, 2015. – Том 1. – Вып. 8. – С. 238–241.

12. Гоменюк О. І. Продуктивність гібридів соняшнику в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин / О. І. Гоменюк, О. І. Поляков, С. К. Карапута // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). –  м. Запоріжжя  : ІОК НААН, 2015. – С. 93–94. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

13. Махова Т. В. Уровень урожайности льна масличного сорта Кивика в зависимости от способов уборки / Т. В. Махова, А. И. Поляков // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). –  м. Запоріжжя  : ІОК НААН, 2015. – С. 105–106. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

14. Поляков О. І. Формування врожайності сафлору в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин / О. І. Поляков, А. С. Єрмаков // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : – ІОК НААН, 2015. – С. 115–116. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

15. Поляков О. І. Формування врожайності кунжуту сорту гусар за різних строків сівби при застосуванні стимуляторів росту та мікродобрив / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : – ІОК НААН, 2015. – С. 117-118. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r 

16. Поляков О.І. Вплив застосування мінерального добрива та ретарданту на продуктивність гірчиці озимої сорту Новинка / О. І. Поляков, С. В. Вахненко // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : – ІОК НААН, 2015. – С. 119-120. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

17. Поляков О. І. Урожайність соняшнику в залежності від способів основного обробітку ґрунту в посушливих умовах Степу України / О. І. Поляков, О. І. Гоменюк, О. В. Безсусідній // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : – ІОК НААН, 2015. – С. 121–122. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

18. Поляков О. І. Формування врожайності льону олійного сорту Водограй за різних способів основного обробітку ґрунту та застосуванні стимуляторів росту / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, А. В. Оккерт // Матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції «Перспективи та стратегія адаптивного і ресурсозберігаючого вирощування олійних культур в умовах зміни клімату» (30 жовтня 2015 р.). – Запоріжжя : – ІОК НААН, 2015. – С. 123–124. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/162-mizhnarodna-naukova-internet-konferentsiia-perspektyvy-ta-stratehiia-adaptyvnoho-i-resursozberihaiuchoho-vyroshchuvannia-oliinykh-kultur-v-umovakh-zminy-klimatu-30-zhovtnia-2015-r

19. Махова Т. В. Оптимизация агроприемов выращивания льна масличного пищевого направления в условиях степи Украины / Т. В. Махова, А. И. Поляков // Вестник белорусской государственной сельскохозяйственной академии. – 2015. – № 4.  – С. 98–101.

20. Гоменюк О. І. Формування продуктивності гібридів соняшнику в залежності від способів основного обробітку ґрунту / О. І. Гоменюк, О. І. Поляков, О. В. Нікітенко // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (до 100 річниці з Дня народження О. В. Гіталова) «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України» (19–20 березня 2015 р.),  м. Кіровоград  : ДС СГДС НААН / Вісник Степу : наук. зб. // Кіровоград. ін-т агропромислового вир-ва НААН України, Центр наук. забезп. АПВ Кіровоград. обл. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2015. – Випуск 12. – С. 14–17.

21. Єрмаков А. С. Вплив агротехнічних прийомів догляду за посівами на ріст та розвиток сафлору / А. С. Єрмаков, О. І. Поляков // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (до 100 річниці з Дня народження О. В. Гіталова) «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України» (19–20 березня 2015 р.), м. Кіровоград : ДС СГДС НААН / Вісник Степу : наук. зб. // Кіровоград. ін-т агропромислового вир-ва НААН України, Центр наук. забезп. АПВ Кіровоград. обл. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2015. – Випуск 12. – С. 25–27. 

22. Махова Т. В. Врожайність льону олійного харчового напрямку в залежності від способів збирання / Т. В. Махова, О. І.  Поляков // Матеріали ХІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених і спеціалістів (до 100 річниці з Дня народження О. В. Гіталова) «Стан та перспективи розвитку агропромислового виробництва України» (19–20 березня 2015 р.), м. Кіровоград : ДС СГДС НААН / Вісник Степу : наук. зб. // Кіровоград. ін-т агропромислового вир-ва НААН України, Центр наук. забезп. АПВ Кіровоград. обл. – Кіровоград : Центр.-Укр. вид-во, 2015. – Випуск 12. – С. 45–48. 

23.  Махова Т.В. Вплив агроприйомів вирощування на забур'яненість посівів та врожайність льону олійного сорту Ківіка в умовах Степу України / Т.В. Махова, О.І. Поляков // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.110-118.- ISSN 2078-7316.

24. Поляков О.І. Реакція гірчиці озимої сорту Новинка на додаткове мінеральне живлення та застосування ретарданту / О.І. Поляков, С.В. Вахненко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.119-128.- ISSN 2078-7316.

25. Поляков О.І. Особливості водоспоживання сої сорту Шарм в залежності від агроприйомів вирощування / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.129-139.- ISSN 2078-7316

26. Поляков О.І. Вплив строків сівби та агроприйомів по догляду за рослинами на забур’яненість посівів соняшнику гібриду Регіон та його врожайність / О.І. Поляков, О.В. Нікітенко, С.К. Карапута // Науково–технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН - Запоріжжя, 2015. - Випуск 22. - C.140-148.- ISSN 2078-7316.

27. Поляков О. І. Беззміне вирощування сої / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, Н. Ф.  Григорчук // Farmer. – 2015. – № 3 (63) березень. – С. 102–105. 

28. Поляков О. Повертаємося знову до раціональних технологій вирощування сафлору, чотири сорти якого культивують в Україні / О. Поляков, К. Ведмедєва, А. Єрмаков, О. Нікітенко, Л. Макаренко // Зерно і хліб. – 2015. – № 3. – С. 77–79.

29. Шевченко І. А. Особливості весняно-польових робіт у запорізькій області в умовах 2016 року (Науково-практичні рекомендації) / І. А. Шевченко, О. І. Поляков, О. Р. Кузьменко та ін. // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя, 2016. – 46 с.

30. Поляков А. И. Формирование продуктивности озимого рапса в зависимости от применения минеральных удобрений в Степи Украины  / А. И. Поляков, С. В. Вахненко // Материалы докладов IV Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов» (25 марта 2016 г.). –  г. Махачкала. : ФГБОУ ВО «ДГПУ», 2016. – С. 202–204.

31. Поляков А. И. Особенности водопотребления льна масличного в зависимости от агроприемов выращивания в Степи Украины / А. И. Поляков, О. В. Никитенко // Материалы докладов IV Всероссийской заочной научно-практической конференции с международным участием «Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов» (25 марта 2016 г.). –  г. Махачкала. : ФГБОУ ВО «ДГПУ», 2016. – С. 204-206.

32. Поляков А. И. Ріст та розвиток гірчиці озимої сорту Новинка під впливом застосування мінерального добрива та ретарданту / А. И. Поляков, С. В. Вахненко, О. В. Никитенко // Збірник наукових праць всеукраїнської інтернет-конференції «Передові технології – запорука сталого розвитку в галузі рослинництва» (19 травня 2016 р.). –  м. Полтава : ПД СДС ім. М. І. Вавилова ІС АПВ НААН, 2016. – С. 36–39.

33. Шевченко І. А. Каталог сортів та гібридів олійних культур селекції Інституту олійних культур НААН / І. А. Шевченко, О. І. Поляков, В. О. Лях та ін. // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – 64 с.

34. Шевченко І. А. Особливості збирання ранніх сільськогосподарських культур у 2016 році (рекомендації виробництву) / І. А. Шевченко, О. І. Поляков, І. Б. Комарова та ін. // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – 28 с.

35. Гоменюк О. І. Вплив способів основного обробітку ґрунту  на забур’яненість посівів та врожайність  соняшнику / О. І. Гоменюк, О. І. Поляков // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «Інноваційні розробки молоді – сучасному землеробству» (29 квітня 2016 р.). –  м. Херсон, сел. Наддніпрянське : ІЗЗ НААН, 2016. – С. 50–52.

36. Шевченко І. А. Підготовка ґрунту і сівба озимих культур в агроформуваннях Запорізької області в умовах 2016 року (рекомендації виробництву) / І. А. Шевченко, О. І. Поляков, Н. М. Усова // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – 24 с.

37. Поляков О. І. Вплив застосування мінеральних добрив на  формування врожайності та вихіду жиру гірчиці ярої за різних норм висіву / О. І. Поляков, С. В. Вахненко, В. В. Вендель // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. Тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – м. Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – С. 114-115. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/83-konferentsii-seminary-dni-polia

38. Поляков О. І. Водоспоживання соняшнику гібриду Каменяр під впливом агроприйомів вирощування / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, С. В. Вахненко // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. Тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – м. Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – С 116-117. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/83-konferentsii-seminary-dni-polia

39. Поляков О. І. Особливості формування врожайності льону олійного сорту Водограй під впливом додаткового живлення за різних систем основного обробітку ґрунту / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, О. О.  Махно // Збірник тез Міжнародної наукової інтернет-конференції «Олійні культури. Тенденції та перспективи» (1 листопада 2016 р.). – м. Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – С. 118–120. – Режим доступу : http://imk.zp.ua/index.php/konferentsii-seminary-dni-polia/83-konferentsii-seminary-dni-polia

40. Поляков О. І. Ріст, розвиток та формування врожайності ріпаку озимого під впливом застосування мінеральних добрив / О. І. Поляков, С. В. Вахненко, Ж. Е. Сучкова // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові  рослинні  ресурси: стан  та  перспективи  розвитку» (3 листопада 2016 р.). –  м. Київ : Міністерство аграрної політики та продовольства України, Український інститут експертизи сортів рослин. – м. Вінниця  : «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 216–217.

41. Поляков О. І. Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання сої / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові  рослинні  ресурси: стан  та  перспективи  розвитку» (3 листопада 2016 р.). –  м. Київ : Міністерство аграрної політики та продовольства України, Український інститут експертизи сортів рослин. – м. Вінниця  : «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 217–218.

42. Поляков О. І. Вплив мінерального живлення на продуктивність сафлору за різних способів основного обробітку ґрунту / О. І. Поляков, А. С. Єрмаков, О. В. Нікітенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Світові  рослинні  ресурси: стан  та  перспективи  розвитку»  (3 листопада 2016 р.). –  м. Київ : Міністерство аграрної політики та продовольства України, Український інститут експертизи сортів рослин. – м. Вінниця  : «Нілан-ЛТД», 2016. – С. 218-219.

43. Поляков О. І. Вплив забур’яненості посівів соняшнику залежно від агротехніки вирощування на його врожайність / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, С. К. Карапута // Тези  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах» (2016 р.). – м. Рівне : ІСГЗП НААН / «Аграрна наука Західного Полісся» : збірник наукових праць Інституту сільського господарства Західного Полісся. – м. Рівне, 2016. – Вип. 1.  – С. 128–129.

44. Поляков О. І. Вплив строків сівби та норм висіву на врожайність ріпаку озимого / О. І. Поляков, О. В. Нікітенко, С. В. Вахненко // Тези  Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми збалансованого ведення землеробства в сучасних господарсько-економічних умовах» (2016 р.). – м. Рівне : ІСГЗП НААН / «Аграрна наука Західного Полісся» : збірник наукових праць Інституту сільського господарства Західного Полісся. – м. Рівне, 2016. – Вип. 1.  – С. 129–131.

45. Поляков А. И. Особенности роста и развития озимого рапса под влиянием минеральных удобрений в условиях Степи Украины / А. И. Поляков, О. В. Никитенко, С. В. Вахненко // Міжнародна науково-практична конференція «Стан і перспективи розробки та впровадження ресурсоощадних, енергозберігаючих технологій вирощування сільськогосподарських культур» (22–23 листопада 2016 р.). – м. Дніпро : ДДАЕУ, 2016. – С. 96–98.

46. Поляков О. І. Формування врожайності ріпаку озимого під впливом додаткового мінерального живлення / О. І. Поляков, С. В. Вахненко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підвищення ефективності функціонування сільського господарства в умовах зміни клімату» (9 грудня 2016 р.). –  м. Херсон : ІЗЗ НААН, 2016. – С. 121–123.

47. Поляков А. И. Особливості водоспоживання соняшнику під дією стимуляторів росту за різних способів основного обробітку ґрунту / А. И. Поляков, О. В. Никитенко // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Підвищення ефективності функціонування сільського господарства в умовах зміни клімату» (9 грудня 2016 р.). –  м. Херсон : ІЗЗ НААН, 2016. – С. 124–126.

48. Шевченко І. А. Стратегія виробництва олійної сировини в Україні (Малопоширені культури). Частина 1 – льон олійний, гірчиця / І. А. Шевченко, В. О. Лях, О. І. Поляков, та ін.  // Інститут олійних культур НААН. – Запоріжжя : ІОК НААН, 2016. – 44 с.

49. Поляков О. І. Не гіркий вибір / О. І. Поляков, В. М. Журавель // Farmer. – 2016. – № 4 (76) квітень. – С. 88–90.