Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Конференції, семінари, Дні поля

Засідання кординаційно-методичної ради з ПНД 18 "Олійні культури" (16 листопада 2022 р.)

 

16 листопада 2022 року відбулось дистанційне засідання кординаційно-методичної ради з ПНД 18 Сорти і гібриди олійних культур та технології їх виробництва («Олійні культури»). 

Керівник ПНД – Ігор ШЕВЧЕНКО, доктор технічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН.

Головна установа-виконавець програми наукових досліджень – Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Установи-співвиконавці ПНД: ННЦ «Інститут землеробства НААН», Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН, Інститут сільського господарства Західного Полісся НААН, Прикарпатська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Волинська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН.

Засідання розпочалося зі вступного слова в. о. директора ІОК НААН, кандидата сільськогосподарських наук, Юрія ПРЯДКА. За відсутності керівника ПНД 18, засідання проводив заступник голови координаційно-методичної ради доктор сільськогосподарських наук, Олександр ПОЛЯКОВ.

На засіданні координаційно-методичної ради науковці розглянули короткі звіти за 2022 р. виконавців 8 фундаментальних та 4 прикладних завдань ПНД 18 «Олійні культури».

Члени координаційно-методичної ради надали оцінку проведеній науковій роботі та рекомендації щодо її подальшого виконання.

Зроблено висновки про відповідність отриманої наукової продукції запланованим результатам у технічних завданнях.

Прийнято рішення про затвердження представлених коротких звітів.