Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Конференції, семінари, Дні поля

Засідання науково-методичної комісії ІОК НААН (1 червня 2022 р.)

 

У перший день літа 2022 відбулось засідання науково-методичної комісії ІОК НААН на якому провели огляд наукових дослідів у полі та лабораторії. Були обговорені і розглянуті досліди з виконання шести завдань наукових досліджень:

– 14.00.03.01.Ф Розроблення технології клітинної селекції льону олійного на стійкість до стресових чинників. Етап: Розробити селективну систему в калусній культурі льону олійного на стійкість до засолення та водного дефіциту;

– 17.01.01.15.Ф Формування колекцій олійних культур, виділення та створення джерел і донорів цінних господарських ознак. Етап: Виділити джерела  цінних ознак олійних культур;

– 18.00.00.01.Ф Встановлення особливостей успадкування морфологічних та фізіолого-біохімічних ознак на мінливість генетичного матеріалу льону. Етап: Провести внутрішньовидову та міжвидову гібридизацію зразків з контрастним рівнем стійкості та проявом кількісних та якісних ознак насіння;

– 18.00.00.02.Ф Визначення особливостей успадкування морфологічних та біохімічних ознак ріпаку озимого та створення цінного генетичного матеріалу з підвищеним рівнем адаптивності до умов Південного Степу України. Етап: Виділити перспективні лінії-відновники фертильності озимого ріпаку за біохімічними та морфологічними ознаками;

– 18.00.00.03.Ф Встановлення особливостей успадкування морфо-фізіологічних та господарсько-цінних ознак гірчиці, виділення генетичних джерел для створення сучасних сортів, Етап: Визначити ступені домінування морфо-фізіологічних та господарсько-цінних ознак гірчиці гібридів F1. Оцінка та добір зразків гірчиці за комплексом ознак у розсадниках різних років вивчення;

– 18.00.00.12.П Генетична мінливість чорнушки дамаської під впливом хімічного мутагенезу.

Високу зацікавленість членів методичної комісії викликали досліди з технології клітинної селекції льону олійного. В лабораторних умовах випробувано різні селективні середовища і отримано граничні для селекції концентрації реагентів. Подальша робота в цьому напрямку призведе до створення нової методики клітинної селекції льону олійного.

Селекційні досліди ріпаку озимого спрямовані на створення вітчизняних гібридів. У дослідах спостерігали нові материнські та батьківські лінії та нові гібриди з досить високим рівнем гетерозису. Комісією відмічено добрий стан усіх культур і активна участь аспірантів у виконанні наукових досліджень.

Усіх членів комісії вразили гібриди гірчиць, в тому числі з салатними зразками і різноманіття в отриманих розщепленнях. Одного такого гібридного листка салатної гірчиці вистачить підстелити під страву на цілу тацю.

У селекції льону спостерігали розщеплення за багатьма ознаками, велике різноманіття ознак. Обнадійливими для майбутнього селекції є зразки отримані з залученням диких однорічних видів льону. В них відбирається перспективний матеріал для майбутніх сортів з багатостебловістю.

Досліди з усіх завдань закладено у повному обсязі, що дозволить отримати достовірні результати.