Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Конференції, семінари, Дні поля

Курси підвищення кваліфікації наукових працівників НААН 11-12 березня 2020 р.

 

Згідно затвердженого плану-графіку підвищення кваліфікації наукових працівників НААН на 2020 рік в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України

з 11.03.2020 р. по 12.03.2020 р.

проведено курси підвищення кваліфікації наукових працівників за темою «Генетика, селекція, агротехніка та переробка олійних культур»

 

В Інституті олійних культур НААН 11-12 березня 2020 р. пройшли курси підвищення кваліфікації наукових кадрів за тематикою «Генетика, селекція, агротехніка та переробка олійних культур» відповідно затвердженого Національної академії аграрних наук.

11 березня відбулись лекції: «Традиційні та новітні методи селекції олійних культур» Лях В. О., д-р біол. наук, проф., пров. н. с. Відділу селекції ІОК НААН, «Гаполоїди та їх значення в селекційних та генетичних дослідженнях» Сорока А. І., д-р с.-г. наук, зав. відділом селекції, «Науковий зміст та форми представлення звіту з селекційних досліджень» Ведмедєва К.В., к.б.н. в.о.заступника директора з наукової роботи.

На лекціях присутні слухачі від чотирьох установ академії та науковці освітніх закладів. Лекції в слухачів викликали жвавий інтерес. До кожної з них були запитання слухачів що до можливостей практичного розширення методів селекції у своїх установах. Були обговорені можливі приклади та механізми запровадження нових технологій. Надано практичні консультації, щодо питань розробки наукових досліджень у селекційному напрямку, обговорено зміст і засоби оформлення планів та результатів досліджень.

Згідно з планом 12.03.2020 відбулися лекції: «Технологія і технічні засоби очищення, розділення і сепарації насіннєвого матеріалу олійних культур» Алієв Е.Б., канд. техн. наук, зав. відділом техніко-технологічного забезпечення  насінництва, «Особливості вирощування олійних культур» Поляков О. І., д-р с.-г. наук, зав. відділом агротехнології та впровадження ІОК НААН.

На лекціях обговорювались необхідні показники насіння на які треба звертати увагу при здійсненні селекційного процесу. Обговорювались методики можливого їх визначення. Докладний огляд технологій вирощування олійних культур та їх критичних умов виявив головні важилі формоутворюючого процесу врожаю. Слухачі виявили зацікавлення доповідями, задавали багато питань. Курси завершились врученням посвідчень.