Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

РЕГІОН

У Реєстрі сортів рослин України з 2011 року

Автори:  Литовченко Б.К.,

Кутіщева Н.М.,

Шудря Л.І., 

Першина Л.В.,

Міщенко Л.Ю.,

Чехов А.В. 

* Простий міжлінійний гібрид соняшнику

* Тривалість вегетаційного періоду —101-105 діб

* Висота рослин — 155-156 см. Гібрид вирівняний за висотою, всі фази розвитку у рослин проходять одночасно

* Вміст олії в насінні — 50-55 %

* Маса 1000 насінин — 50 г

* Врожайність гібрида — 3,2-3,9 т/га.  Максимальна врожайність за роки конкурсного випробування —  4,25 т/га

* Лушпинність — 21-22 %

* Має адекватну реакцію до поліпшення умов вирощування

* Стійкий проти осипання насіння та вилягання рослин. Посухостійкий

* За даними Державної комісії має стійкість проти іржі — 8 балів, проти білої гнилі — 9 балів, проти сірої — 9 балів, проти фомозу — 8 балів

* Екологічно пластичний, стабільний, технологічний

* Добре реагує на внесення мінеральних добрив

* Стійкий проти вовчка, несправжньої борошнистої роси

* Оптимальна густота стояння на період збирання — 50-55 тис. рослин/га

* Рекомендовано для вирощування в умовах Степу та Лісостепу України