Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Алієва Ольга Юріївна

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алієвої Ольги Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за спеціальністю 201 Агрономія

E-mail:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Номер(и) телефону:

(061) 223-99-50

Голова ради:

Сорока Анатолій Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України.

Члени ради:

Рецензент – Кутіщева Наталія Миколаївна, кандидат сільськогосподарських наук, завідувачка лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

Рецензент – Махова Тетяна Вікторівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії генетики та генетичних ресурсів Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України;

Офіційний опонент – Ткаліч Юрій Ігорович, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Офіційний опонент – Рудік Олександр Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, виконуючий обов’язки завідувача кафедрою польових і овочевих культур Одеського державного аграрного університету.

Спеціальність

201 Агрономія

Назва дисертаційної роботи

Удосконалення елементів технології вирощування сафлору в умовах Південного Степу України

Автор дисертації

Алієва Ольга Юріївна

Науковий керівник

Поляков Олександр Іванович, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник

Дата захисту

Захист відбувся 23 січня 2024 року

Захист відбувся за адресою

вул. Інститутська, 1, сел. Сонячне, Запорізький р-н, Запорізька обл., 69055

Трансляція захисту.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи ZOOM.

ПРИЄДНАНІ ФАЙЛИ

Наказ в.о. директора ІОК НААН про утворення разової спеціалізованої вченої ради № 01-03/24 від 27.11.2023 р.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису дисертації

 – Висновок про наукову новизну дисертації

 – Відгук наукового керівника д.с.-г.н., старш. наук. спіроб. Полякова О.І.

Відгук офіційного опонента д.с.-г.н., проф. Ткаліча Ю. І. із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відгука Ткаліча Ю. І.

Відгук офіційного опонента д.с.-г.н., доц. Рудіка О. Л.

Файл КЕП відгуку Рудіка О. Л.

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису відгука Рудіка О. Л.

Рецензія к.с.-г.н. Кутіщевої Н. М. із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису рецензії Кутіщевої Н. М.

Рецензія к.с.-г.н. Махової Т. В. із цифровим підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису рецензії Махової Т. В.

Рішення спеціалізованої вченої ради про присудження ступеня доктора філософії