Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Аспірантура

 

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
ДО АСПІРАНТУРИ
ІНСТИТУТУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР НААН
ДЛЯ ЗДОБУТТЯ НАУКОВОГО СТУПЕНЯ

ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 201-АГРОНОМІЯ

В 2024 РОЦІ