Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Наукові ступені

I. Проєкти нормативно-правових актів

·         Порядок присудження наукових ступенів доктора наук і доктора філософії спеціалізованими вченими радами закладів вищої освіти (наукових установ);

·         Порядок скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня;

ІІ. Нормативно-правові акти

·         Конституція України;

·         Закон України «Про освіту»;

·         Закон України «Про вищу освіту»;

·         Порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 року № 167;

·         Порядок присудження наукових ступенів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567;

·         Положення про спеціалізовану вчену раду, затверджене Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року № 1059;

·         Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261;

·         Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук: Наказ Міністерства освіти і науки України 23 вересня 2019 року № 1220.