Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Наукова сільськогосподарська бібліотека ІОК НААН

Автор: Белка on . Опубліковано в Бібліотека

 

Робота наукової сільськогосподарської бібліотеки

ІОК НААН, 2020 рік

 

Пріоритетним напрямом діяльності бібліотеки Інституту олійних культур НААН є інформаційно-бібліографічне забезпечення виконання науково-дослідних робіт з фундаментальних та прикладних досліджень, над якими працює колектив Інституту. Основною функцією бібліотеки є забезпечення вільного доступу до інформаційних ресурсів.

Бібліотека Інституту виступає як науковий, інформаційній, культурно-освітній центр, де обслуговуються не тільки науковці та спеціалісти, а і аспіранти, які поєднують навчання з науковою діяльністю, студенти, співробітники інших наукових організацій.

Обслуговування читачів здійснюється на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (МБА). Суттєвим фактором успішного проведення науковими співробітниками науково-дослідних робіт є впровадження сучасних комп’ютерних технологій, мережі Інтернету та інформаційно-наукових систем. Функціонування бібліотеки базується на основі книжкового, журнального, електронного фонду бібліотеки.

На кінець 2020 року книжковий фонд бібліотеки складає 7083 примірників книг.

Процес формування і поповнення книжкового фонду відбувається систематично. За звітний період фонд бібліотеки поповнився на 67 примірників за рахунок книг отриманих в дарунок, співпраці з бібліотеками Інститутів НААН. Фонд класифікований за тематичними рубриками.

У поточному році здійснено реєстрацію на платформі WebofScience. Наукові співробітники Інституту, аспіранти приймають участь у вебінарах професійного напряму.

Електронний фонд бібліотеки Інституту формується і регулярно доповнюється науковими книгами та журналами. На кінець 2020 року електронна база нараховує 68 примірників. За звітний період електронний фонд бібліотеки поповнився на 2 примірники.

Бібліотека в інформуванні читачів тісно працює з Державною науковою сільськогосподарською бібліотекою НААН. Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН надає методичну допомогу, бібліографічні, тематичні показники літератури, надсилає створену разом з Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського систему електронних видань «Бібліотека – суспільству» серії «Аграрні науки».

Налагоджений книгообмін між науково-дослідними установами мережі НААН: Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Державна установа Інститут зернових культур, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, Інститут зрошуваного землеробства, ННЦ «Інститут аграрної економіки»,  а також між провідними навчальними закладами: Державна установа «Запорізькій національний університет» та Таврійський державний агротехнологічний університет.

За системою міжбібліотечного обміну налагоджена співпраця з Запорізькою обласною універсальною науковою бібліотекою ім. М. Горького. Сумісно із співробітниками сільськогосподарського відділу Обласної бібліотеки в читальному залі бібліотеки Інституту був проведений «День інформації» для наукових працівників на тему: «Інновації в сільському господарстві», тематичні перегляди літератури на тему: «Генофонд і селекція олійних культур в Україні» (18 прим. літератури), «Агробіологічні та біоенергетичні аспекти оптимізації технологій вирощування олійних культур» (25 прим. літератури), «Реформування та розвиток підприємств агропромислового виробництва» (17 прим. літератури)

Організовано систематичну роботу з користування послугами відділу МБА бібліотеки ім. М. Горького. За звітний рік було оброблено 68 запитів наукових співробітників.

З метою підвищення рівня інформаційного обслуговування наукових співробітників Інституту згідно затверджених наукових завдань, щомісячно здійснюється моніторинг електронної версії офіційного бюлетеня «Промислова власність». Отримана інформація систематизується та класифікується за розділами: «Пристрої» та «Способи».

За тематикою наукових досліджень у повному обсязі проводиться патентний пошук, результати якого відображаються у звітах про патентні дослідження.

Бібліотека активно використовує таку форму бібліотечно-інформаційного обслуговування як виставки. Протягом року в читальному залі діють постійні тематичні виставки. З надходженням нової літератури та періодичних видань поповнюються постійнодіючі виставки «Нові книги», «Нові журнали». Бібліотечні виставки завжди є складовими комплексних заходів, які проводяться на базі Інституту, таких як наукові конференції, презентації, наради, семінари тощо.

Систематично підтримується стенд «Бібліотека» за рубриками: публікації співробітників Інституту в наукових журналах; статті співробітників Інституту в рекламних виданнях; виставки, конференції в Україні та за кордоном; методичні рекомендації з вирощування олійних культур.

З метою більш ефективного використання науково-консультативного забезпечення на офіційному сайті Інституту створено вкладки «Науково-технічний бюлетень», де розміщено випуски Науково-технічних бюлетенів Інституту олійних культур НААН.

В 2020 році Інститут отримував тільки один періодичний журнал - «Казна України». В поточному році здійснено передплату на 2021 рік чотирьох періодичних видань професійного напрямку в галузі  економіки.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2002 року № 608 «Про порядок доставлення обов’язкових примірників документів», Науково-технічний бюлетень Інституту олійних культур НААН № 26, №27, № 28 були розіслані до двадцяти шести наукових установ та бібліотек України.

 

Читальна зала бібліотеки містить 38 робочих місць, 2 з яких є комп’ютеризованими і підключеними до мережі Інтернет, що значно розширює інформаційні можливості забезпечення бібліотекою користувачів.

 

З питаннями щодо користування бібліотечними фондами звертатись:

Гайдаш Євгенія Володимирівна,

тел.: (061) 223 99 59, (061) 223 99 75