Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Засідання координаційно-методичної ради ПНД 18 "Олійні культури» (20 березня 2024)

20 березня 2024 р. року в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради ПНД 18  Сорти і гібриди олійних культур та технології їх виробництва «Олійні культури» під головуванням кандидата біологічних наук, голови ради Катерини ВЕДМЕДЄВОЇ.

На засіданні координаційно-методичної ради науковці установ-співвиконавців:

– заслухали наукову доповідь на тему «РОЗРОБКА ЕКСПРЕС МЕТОДІВ ОЦІНКИ СТІЙКОСТІ ДО ВИСОКИХ ТА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР НА РАННІХ ЕТАПАХ ОНТОГЕНЕЗУ (СПОРОФІТ та МІКРОГАМЕТОФІТ) РІПАКУ ОЗИМОГО» (доповідач  кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, Марія КАЛІНОВА) за проєктом 18.00.00.02.Ф «Визначення особливостей успадкування морфологічних та біохімічних ознак ріпаку озимого та створення цінного генетичного матеріалу з підвищеним рівнем адаптивності до умов Південного Степу України»;

– розглянули робочі програми на 2024 рік з виконання 8 фундаментальних та 5 прикладних завдань ПНД 18 «Олійні культури».

Члени координаційно-методичної ради обговорили плани з виконання наукових розробок, надали рекомендації щодо методик наукових досліджень, обговорили заплановані результати досліджень та їх формулювання. Рецензенти надали зауваження щодо вдосконалення робочих програм та інформації представленої в них.

Зроблено висновки про відповідність робочих програм технічним завданням. Прийнято рішення про затвердження представлених робочих програм на 2024 рік.