Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Курси підвищення кваліфікації наукових кадрів у форматі on-line в ІОК НААН (5–7 березня 2024 р.) за тематикою «ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, АГРОТЕХНІКА ТА ПЕРЕРОБКА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР»

 

Для науковців НААН

та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України

проведено курси підвищення кваліфікації наукових кадрів,

які відбудулися  у форматі on-line в ІОК НААН

(5–7 березня 2024 р.)

за тематикою

«ГЕНЕТИКА, СЕЛЕКЦІЯ, АГРОТЕХНІКА

ТА ПЕРЕРОБКА ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР»

Слухачі, що успішно пройшли курс навчання отримали

ПОСВІДЧЕННЯ про навчання на курсах підвищення кваліфікації наукових працівників при ІОК НААН (5-7 березня 2024)

ПРОГРАМА

Дата

Назва лекції

Лектор

5.03.2024

Роль генетичних ресурсів рослин у забезпеченні різноманіття та якості  продукції рослинництва

МАХОВА Т. В., канд. с.-г.  наук, старший науковий співробітник

5.03.2024

Особливий соняшник: високоолеїновий та кондитерський

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

5.03.2024

Пріоритетні напрямки селекції та насінництва при створенні класичних гібридів соняшнику

КУТІЩЕВА Н. М., канд. с.-г. наук, зав. лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику

5.03.2024

Хвороби та шкідники соняшнику

ШУГУРОВА Н. О., зав. сектору імунітету та захисту рослин

6.03.2024

Традиційні та новітні методи селекції олійних культур

ЛЯХ В. О., д-р біол. наук, професор, провідний науковий співробітник

6.03.2024

Гаполоїди та їх значення в селекційних та генетичних дослідженнях

СОРОКА А. І., д-р с.-г. наук, зав. відділу селекції

6.03.2024

Особливості вирощування олійних культур

ПОЛЯКОВ О. І., д-р с.-г. наук, зав. відділу агротехнології та впровадження

6.03.2024

Планування та виконання наукових досліджень: дисертаційних, проєктних фундаментальних та прикладних

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

7.03.2024

Технологія і технічні засоби очищення, розділення і сепарації насіннєвого матеріалу олійних культур

АЛІЄВ Е. Б., д-р техн. наук, старший дослідник, головний  науковий співробітник

7.03.2024

Переробка олійних культур

АЛІЄВ Е. Б., д-р техн. наук, старший дослідник, головний  науковий співробітник

7.03.2024

Фенотипування олійних культур

АЛІЄВ Е. Б., д-р техн. наук, старший дослідник, головний  науковий співробітник

7.03.2024

Пошук літератури для наукових досліджень та реєстрація на наукових платформах

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

7.03.2024

Досвід проведення захисту докторів філософії у Інституті олійних культур НААН.

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

 

Курси відбудуться у on-line форматі.

Посвідчення будуть виписані лише зареєстрованим особам у електронному форматі і надіслані на електронну пошту.

Для реєстрації на курси підвищення кваліфікації перейдіть за посиланням

https://docs.google.com/forms/d/1x6A5lGpT8MMN-VLEZ4gZVeOT5Twh_WuaksucezmpGMs