Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Засідання координаційно-методичної ради ПНД 18 «Олійні культури» (5 липня 2023 р.)

 

5 липня 2023 року в Інституті олійних культур Національної академії аграрних наук України відбулось засідання координаційно-методичної ради під головуванням канд. с.-г. наук, голови ради Юрія ПРЯДКА з виконання ПНД 18 «Олійні культури».

На засіданні координаційно-методичної ради науковці установ-співвиконавців:

– заслухали наукову доповідь на тему «Встановлення особливостей успадкування господарсько-цінних ознак та  використання генетичного різноманіття гірчиці для створення вихідного селекційного матеріалу», доповідач ‒ Ганна БУДІЛКА, завідувач сектору селекції гірчиці;

– розглянули короткі звіти за перше півріччя 2023 року виконавців 8 фундаментальних та 3 прикладних завдань ПНД 18 «Олійні культури».

Члени координаційно-методичної ради обговорили плани на майбутні два роки з виконання прикладних наукових розробок, надали рекомендації щодо методик наукових досліджень, обговорили подальше забезпечення виконання запланованих досліджень.

Зроблено висновки про відповідність проведених робіт технічним завданням та робочим програмам. Прийнято рішення про затвердження представлених піврічних звітів.