Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Спільний науковий семінар зі здобувачами третього рівня вищої освіти останнього року навчання кафедри генетики та рослинних ресурсів Запорізького національного університету та Інституту олійних культур НААН та за участю роботодавців

20.04.2023 р. Пройшов on-line семінар. Семінар був присвячений науковий та кар’єрній перспективі студентів та аспірантів біологічних спеціальностей. Від Запорізького національного університету приймали участь усі викладачі кафедри генетики та рослинних ресурсів та студенти різних років навчання. Від Інституту олійних культур НААН науковці та аспіранти. На семінарі були представлені наукові доповіді студентів та аспірантів. Кожен доповідач розповів про свої наукові здобутки та плани по продовженню наукових досліджень та кар’єрне зростання. Широке обговорення мали способи та засоби отримання наукової інформації. В студентських доповідях було представлено розмаїття методів статистичного обрахунку наукових досліджень. В аспірантських доповідях наголос було вже зроблено на власний досвід наукової роботи та можливість розширення наукових досліджень у подальшій науковій кар’єрі. Науковцями обох установ було відмічено високий рівень на сучасну наукову спрямованість наукових досліджень молоді.

https://www.youtube.com/watch?v=6Yrps461as8