Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Курси підвищення кваліфікації наукових працівників 15–16 березня 2023 р.

15–16 березня 2023 р. в ІОК НААН відбулись курси підвищення кваліфікації наукових кадрів НААН та науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти Міністерства освіти і науки України за тематикою «Генетика, селекція, агротехніка та переробка олійних культур» 

Слухачами курсів стали 44 наукові та науково-педагогічні працівники установ та ВНЗ, а саме:  Державної установи Інститут зернових культур НААН, Інституту сільського господарства Карпатського регіону НААН, Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр'єва НААН, Селекційно-генетичного Інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, Інституту луб'яних культур НААН, Волинської ДСГДС ІКНААН, Апарату президії НААН, Одеського державного аграрного університету, Уманського національного університету садівництва, Херсонського державного аграрно-економічного університету, Дніпровського державного аграрно-економічного університету, Західноукраїнського національного університету, ВСП «Ногайський коледж ТДАТУ». 

ФОТОРЕПОРТАЖ

 

 

 

ПЕРЕЛІК ЛЕКЦІЙ

 

Дата

Назва лекції

Лектор

15.03.2023

Традиційні та новітні методи селекції олійних культур

ЛЯХ В. О., д-р біол. наук, професор, провідний науковий співробітник

15.03.2023

Гаполоїди та їх значення в селекційних та генетичних дослідженнях

СОРОКА А. І., д-р с.-г. наук, зав. відділу селекції

15.03.2023

Роль генетичних ресурсів рослин у забезпеченні різноманіття та якості  продукції рослинництва

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

15.03.2023

Особливий соняшник: високоолеїновий та кондитерський

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

15.03.2023

Планування та виконання наукових досліджень: дисертаційних, проектних фундаментальних та прикладних

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

16.03.2023

Пріоритетні напрямки селекції та насінництва при створенні класичних гібридів соняшнику

КУТІЩЕВА Н. М., канд. с.-г. наук, зав. лабораторії селекції міжлінійних гібридів соняшнику

16.03.2023

Особливості вирощування олійних культур

ПОЛЯКОВ О. І., д-р с.-г. наук, зав. відділу агротехнології та впровадження

15.03.2023

Пошук літератури для наукових досліджень та реєстрація на наукових платформах

ВЕДМЕДЄВА К. В., канд. біол. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи

16.03.2023

Технологія і технічні засоби очищення, розділення і сепарації насіннєвого матеріалу олійних культур

АЛІЄВ Е. Б., д-р техн. наук, старший дослідник, головний  науковий співробітник

16.03.2023

Переробка олійних культур

АЛІЄВ Е. Б., д-р техн. наук, старший дослідник, головний  науковий співробітник

16.03.2023

Фенотипування олійних культур

АЛІЄВ Е. Б., д-р техн. наук, старший дослідник, головний  науковий співробітник

 

 

Додаткова інформація за тел.: (067) 695 04 17 (заступник директора ІОК НААН з наукової роботи Катерина ВЕДМЕДЄВА)